Bankene må skjerpe seg

Norges Bank har satt ned styringsrenta.

De ordinære bankene følger etter, men ikke i samme grad og med en forsinkelse. Norges Bank har i løpet av en ukes tid satt ned renta med 1,25 prosentpoeng til 0,25 prosent.

Norges største bank, DNB, varslet søndag at boliglånsrenta settes ned med inntil 0,5 prosentpoeng. DNBs siste rentenedsettelse for eksisterende boliglån vil først tre i kraft 2. mai, mens nye priser for boliglån gjelder fra 24. mars. Samlet reduserer DNB renta med 0,85 prosentpoeng, mens sentralbanken har kuttet med 1,25.

Av mange grunner er det ingen automatikk i at bankene skal følge Norges Bank slavisk. Bankene må nemlig finansiere seg ved å hente inn kapitalen som trengs, og her er det andre renter som er styrende.

Når bankene skal sette opp boliglånsrenta, plikter de å vente seks uker etter at de han annonsert renteøkningen, men dette gjelder ikke når de setter ned renta.

På denne bakgrunn er det uforståelig at bankene i dagens situasjon skal måtte finregne på dette og dermed skyve på tidspunktet. Nå er vi i en krisetid, og da bør bankenes renter settes ned med en gang.

Det må gjelde både for boliglån og ikke minst lån til landets bedrifter som nå sliter knallhardt for å holde hodet over vannet. Men DNB står dessverre på sitt:

- På grunn av den ekstraordinære situasjonen endrer markedet seg svært raskt. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar. Derfor er det svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån akkurat nå, sier leder for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.

Konsekvensen av denne uttalelsen burde være at også nye lånekunder skulle vente til 2. mai med å få lavere lån. Men det tør tydeligvis ikke DNB å våge seg på. I stedet velger banken å «melke» eksisterende lånekunder en drøy måned ekstra.

Her ligger den store kundemassen som bankene har tjent gode penger på de siste årene. Nå spørs det hvor lenge disse låntakerne holder seg lojale dersom andre banker gir bedre tilbud.

Norges Bank har satt ned styringsrenta og myndighetene har gitt bankene større handlingsrom for å kunne hjelpe næringslivet og nordmenn flest over kneika.

Da må bankenes eiere avstå fra store utbytter. Og så må bankene snarest sette ned rentenivået og være mer rause med midlertidige kreditter og gi avdragsfrihet til enkeltmennesker og bedrifter. Bankene er en del av kriseløsningen.

Korona-pandemien er en ekstraordinær krise. Vi står overfor et økonomisk tilbakeslag som rammer hele verden. Derfor er det overraskende at DNB formulerer seg som om alt er helt normalt. Bankene må handle ekstraordinært og være seg sitt samfunnsansvar bevisst.