Asyl-døra på gløtt

Ap åpner døra på gløtt for at Norge skal hente ut asylsøkende flyktninger fra Moria-leiren i Hellas.

Men det skal i tilfelle skje på klare betingelser og med FNs hjelp. På den annen side står Ap fast på at partiet prioriterer å ta imot kvoteflyktninger gjennom FN-systemet framfor asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

Dette er essensen i kompromisset som partiets stortingsgruppe onsdag samlet seg om.

Ap-ledelsen har den siste tida vært utsatt for et sterkt internt press om at Norge skal ta imot barnefamilier og enslige mindreårige fra Moria-leiren.

Les også: Vil øke antall kvoteflyktninger til Norge: – Nå har Arbeiderpartiet overgått seg selv i vingling

I denne overfylte leiren er det helt uverdige humanitære forhold, som det har vært stort oppmerksomhet rundt. «Problemet» er bare at dette ikke er kvoteflyktninger, men asylsøkere som i stor grad ikke kvalifiserer til å få beskyttelse i Norge.

Samtidig er Ap-ledelsen opptatt av ikke å undergrave det enstemmige landsmøtevedtaket fra i fjor om å prioritere kvoteflyktninger, og ikke stimulere til økt menneskesmugling og flere tragiske drukninger i Middelhavet.

I denne situasjonen har Ap nå samlet seg om et dobbeltvedtak: Antallet kvoteflyktninger i år økes fra 3.000 til 3.500. Sammen med FN skal det vurderes hvordan Norge kan avhjelpe situasjonen i Hellas ved å hente ut de mest sårbare med beskyttelsesbehov i Moria-leiren.

Det er et åpent spørsmål hva dette i realiteten vil innebære, men flyktningopposisjonen i Ap har i hvert fall fått en liten seier.

På den annen side står Ap fast på at det er mest rettferdig og solidarisk å ta kvoteflyktninger på FNs lister. I dag er det rundt 70 millioner mennesker på flukt rundt om i verden.

30 millioner av disse er FN-godkjent som reelle flyktninger med beskyttelsesbehov. I uttalelsen fra Ap-møtet onsdag gjøres det et poeng av at flyktningleirene med de dårligste forholdene finnes i Asia og Afrika.

Underforstått er det viktigst å ta kvoteflyktninger fra disse leirene, ikke fra Hellas.

Asyl- og innvandringspolitikken har ridd Ap som en mare i mange år. Opposisjonen mot den strenge linjen får tid om annen vind i seilene når det dukker opp situasjoner, og ikke minst TV-bilder, som treffer oss alle midt i hjertet.

Da er det ikke alltid så lett å holde hodet kaldt og fast på prioriteringer og prinsipper som ligger til grunn for politikken.

Leder: «Ved hjelp av Arbeiderpartiet har de flertall i Stortinget for dette inhumane standpunktet»

Aps nyorientering i retning av kvoteflyktninger var en fornuftig kursendring. Det enstemmige landsmøtevedtaket fra i fjor dekket imidlertid over motsetningene som nå igjen har kommet til syne.

På denne bakgrunn var det nødvendig å finne et nytt kompromiss tilpasset dagens situasjon. Det ble ja takk begge deler, men mest ja til FN og bare en flik til Hellas. Om det siste er «godt nok», kommer an på øynene som ser – og gjenstår å se.