Ap satser grønt i et ellers grått budsjett

Støres utspill om oljefondet og Aps budsjettforslag viser at partiet tør tenke nytt.

Jonas Gahr Støre skjøt blink med sitt utspill om ta et fastere politisk grep om oljefondet for å få det til å kjøpe seg opp i selskaper som produserer fornybar energi.

Støres poengtering om at vi må begynne å venne oss til å si at vårt pensjonsfond på 10.000 milliarder kroner er et politisk redskap, som kan brukes i den globale klimakampen, fikk statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen til å gå av skaftet, og lederskribentene i Dagens Næringsliv, Aftenposten og VG til å rase. Det bekrefter at Støre er på rett vei.

SV, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt omfavner Støres forslag. De vil at Oljefondet i større grad skal peile seg inn mot fornybar energi.

MDGs Arild Hermstad sier til Klassekampen at dette gjør at MDG har forventninger om at det er mulig å få Støre med på mer spenstige ting. «At han er villig til å gå mye lenger i å flytte penger fra fossil til fornybar energi i Oljefondet».

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier han liker tenkningen til Støre. Rødt-leder Bjørnar Moxnes synes dette er gode signaler fra Aps leder. «Det er klart at vi må bruke noen av våre 10.000 milliarder kroner til fornuftig klima- og industripolitikk».

Sps Trygve Slagsvold Vedum er i dette spørsmålet ikke på den rødgrønne linjen. Han lirer av seg sitt automatiske nei og advarer mot et «partipolitisk spill» om Oljefondets investeringer. «Da må vi heller gjennom de årlige budsjettdebattene ta penger ut av fondet, i samsvar med handlingsregelen», mener Vedum.

Det er overraskende at et parti som har sine kjernevelgere blant folk som lever av «markens grøde», ikke er i front når de gjelder kampen mot klimagassutslipp og forurensende industri som bryter ned grunnlaget for et framtidsrettet jordbruk.

I den rødgrønn regjeringen var Sp under Åslaug Hagas ledelse en pådriver for en radial klima- energipolitikk. I dag framstår Sp som en klimasinke. Klima var en hovedsak ved kommunevalget. Klima blir også en hovedsak ved stortingsvalget. Sp kan oppleve en blåmandag hvis partiet ikke klarer å henge med på den rødgrønne klimapolitikken.

Ap er blitt mer framsynt når det gjelder klima. Det går fram at det alternativet statsbudsjettet som Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik la fram mandag.

For tredje gang presenterer partiet et klimautslippsbudsjett sammen med det alternative statsbudsjettet. I dette budsjettet viser Ap hvordan man helt konkret vil kutte minimum 45 prosent av utslippene i perioden 2021–2030 i ikke-kvotepliktig sektor. Det er mer enn det Norge i dag har bundet seg til.

Partiet vil sette av 10 milliarder kroner til utvikling av en Nordsjøplan. Utbygging av havvind og hydrogen må ses i sammenheng med elektrifisering av olje- og gassinstallasjonene, fiskeri, havbruk, mineraler og oppbygging av Nordsjøen som hovedlager karbon. Det er visjonært i god, gammel Støre-stil.

Ap er nøye på at klimapolitikken må føre til flere og ikke færre jobber. Regningen for omstillingen må fordeles på en måte som befolkningen opplever som rettferdig. De som har minst å rutte med skal ikke betale mest.

Etter Aps mening har for lite av næringspolitikken ført til klimakutt, og for lite av klimapolitikken har ført til næringsutvikling. De vil partiet ha en forandring på. Lykkes Ap med det, har det en politisk vinner.

Mens klimadelen av budsjettforslaget viser at partiet våger å slå inn på en ny og mer grønn vei, er budsjettforslaget for øvrig Ap-politikk av gammelt merke. Skattepolitikken er som før. Skattene skal økes med om lag 10 milliarder, men det er de som tjener 750.000 kroner eller mer som skal betale. Partiet vil blant annet opprette 3200 flere barnehageplasser og prisen på barnehageplassen reduseres med over 2000 kroner i året for ett barn.

Aps alternative budsjett blir klubbet ned av flertallet i Stortinget. Slik sett er det et budsjett for arkivet. Men det gir en pekepinn på hva som kommer hvis det blir rødgrønt flertall i valget om to år.