Kommentar

Ett skritt i riktig retning

Venstresiden er på sitt aller beste når de viser at annen verden er mulig. Prøveprosjektene med arbeidstidsreduksjon i barnehager er viktige steg i riktig retning.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det toårige prøveprosjektet med 30-timers arbeidsuke i Gullfaks barnehage i Stavanger og seks timers arbeidsdag i Lillo gård barnehage i Oslo har vært i gang siden midten av august. Det betyr at de neste to årene jobber de ansatte i de to barnehagene kun 80 prosent for 100 prosent lønn. Dette etter vedtak i Oslo og Stavanger kommune i 2022. Forskning skal finne ut hvordan dette påvirker trivsel, sykefravær og rekruttering.

I Oslo er prøveprosjektet vedtatt av byrådspartiene etter krav fra Rødt, og Rødts daværende fylkesleder (nå gruppeleder) Siavash Mobasheri uttalte til Dagsavisen i 2022 at dette var for å få flere i arbeid, samtidig som man reduserer belastningen i yrket.

For motstandere av forsøk på reduksjon av arbeidstid, vil nok resultatet fra det britiske prosjektet være sjokkerende.

Det er ingen hemmelighet at barnehagesektoren sliter med høyt sykefravær. Mens politikere krangler om arbeidslinja, pensjonsalder, sykepenger og deltid, kan prøveprosjekt som dette være med å løse noe av det.

Siavash Mobasheri er gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe.

Barnehageansatt Greta Røed i Gullfaks barnehage i Stavanger kjenner på helgefølelsen allerede på en onsdag. «Jeg kjenner at jeg har litt mer overskudd. Jeg kan brette opp ermene enda mer, og ta i et ekstra tak», sa hun til NRK Dagsrevyen med et bredt smil om munnen onsdag.

At barnehageansatt Røed er glad og fornøyd etter et par måneder med forsøk, er så klart ikke noe bevis for at dette fungerer. Men det er flere land har gjort lignende og langt mer omfattende forsøk før oss – med svært gode resultater.

Island satte i gang et forsøk med fire dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon i innen førskole og helsesektoren i 2017. Rapporten som kom i 2021 sier at forsøket var en gedigen suksess. Den fortalte at produktiviteten på arbeidsplassene var den samme som før forsøket. På noen arbeidsplasser økte den også. I tillegg oppga de ansatte store forbedringer i helse, og mindre stress og utbrenthet.

I 2022 deltok 3000 ansatte fra 61 selskaper i Storbritannia i verdens største forsøk på firedagers arbeidsuke. Forsøket inkluderte alt fra medieansatte, ansatte innen forsikring, IT og vareutsalg. Modellen ble koordinert av «4 Days Week Global» og ble kalt 100-80-100-modellen: Ansatte fikk 100 prosent lønn for 80 prosent arbeidsuke, mot at de ytet 100 prosent de fire dagene på jobb, ifølge Dagens Næringsliv.

For motstandere av forsøk på reduksjon av arbeidstid, vil nok resultatet fra det britiske prosjektet være sjokkerende: For omsetningen økte med 35 prosent i selskapene de ansatte jobbet mindre, sammenlignet med tidligere. I tillegg gikk sykefraværet ned, og færre sluttet i jobbene. Rapporten forteller også om økt jobbtrivsel og bedre fysisk og psykisk helse. De ansatte tok seg tid til å trene mer, hadde bedre søvn og slet mindre med stress.

Vi må tørre å investere i ansatte nå for å spare penger i fremtiden.

Resultatene fra Island og Storbritannia slår hull på myten til kritikere som vil hevde at arbeidstidsreduksjon vil koste for mye. Om forsøket med 30-timers arbeidsuke eller seks timers arbeidsdag gjør at færre barnehageansatte blir syke og uføre, sier det seg selv at dette lønner seg for samfunnet. Barna våre vil også nyte godt av friske og opplagte barnehageansatte.

Nå som regjeringen øker pensjonsalderen, er det desto viktigere at vi klarer å lage et arbeidsliv som gjør at så mange som mulig klarer å stå i jobb til pensjonsalder. Vi må tørre å investere i ansatte for å spare penger i fremtiden.

Det som derimot bekymrer meg, er at prøveprosjektet er svært beskjedent. Prosjektet burde inkludert langt flere barnehager enn dette for at forskningen skal ha ordentlig dekning. Enda bedre hadde det vært om prosjektet hadde inkludert flere sektorer, som helsesektoren. En arbeidstidsreduksjon med full lønn innen helse vil kanskje gjøre et yrke som trenger langt flere ansatte, og det kvikt, mer attraktivt.

.

Prøveprosjektet rundt redusert arbeidstid viser at vi har politikere som tør noe så sjeldent i dagens politiske virkelighet som å vise at et annet samfunn er mulig. De viser raushet, fremfor å stramme inn.

Både avgått byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og avgått ordfører i Stavanger (nå utdanningsminister), Kari Nessa Nordtun, kan krysse av dette på egne CV-er. Selv om de kanskje ikke var pådrivere for prosjektet, har de undertegnet det, og vist at de vil investere i sosialdemokratiet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavise