Kommentar

Ta gjerne praten, men ikke nå

Norges Bank har lagt seg på en gyllen middelvei.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache møtte til høring i Stortinget tirsdag. Møtet ble en interessant seanse. Politikerne stilte en rekke spørsmål om rentepolitikken, men fikk tydelig svar på tiltale. Sentralbanksjefen hevder at Norges Bank har verktøyene hun trenger for lojalt å kunne følge rettesnoren som Stortinget har strukket opp.

Det er verdt å poengtere at Norges Bank skal opptre uavhengig av både regjeringen og Stortinget. Politikerne skal bare styre gjennom mandatet som vedtas. Sentralbankens oppgave er å bruke rentevåpenet som virkemiddel. Målet for pengepolitikken er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene har steget med 6,4 prosent de siste 12 månedene.

Vi må smøre oss med litt tålmodighet.

Inflasjonen er altså betydelig over målet. Prisstigningen skjøt virkelig fart det siste året, både nasjonalt og internasjonalt. Norges Bank har oppskriftsmessig økt styringsrenta fra null til 3,25 prosent. Og sentralbanksjefen har signalisert at renta sannsynligvis vil bli satt ytterligere opp i juni. Nordmenn med høye lån får svi med en boligrente på snart fem prosent.

«Vi kunne ha satt renta opp mer og raskere enn hva vi har gjort så langt. Da kunne inflasjonen ha avtatt raskere», sa Ida Wolden Bache i høringen. Så la hun forklarende til: «Når vi velger å bruke tid på å bringe inflasjonen ned, er det fordi vi også skal bidra til at flest mulig er i jobb».

Sjefen i Norges Bank har tydeligvis flere tanker i hodet samtidig. Poenget er ikke å bremse økonomien mer enn nødvendig. Vi må derfor smøre oss med litt tålmodighet. Gevinsten er at arbeidsledigheten bare stiger litt, ikke mye.

Men siden styringsrenta har økt mindre i Norge enn i mange andre land, straffes landet vårt med svakere krone. Dette er prisen vi må betale for at Ida Wolden Bache, prisverdig nok, ikke styrer blindt etter målet om lav inflasjon. Norges Bank har lagt seg på en gyllen middelvei. Det er ofte en god og farbar vei.

Stortingets hovedoppgave nå er å vedta et budsjett som er så stramt at det ikke bidrar til høyere rentenivå enn strengt tatt nødvendig. Politikerne må gjerne diskutere om mandatet til Norges Bank bør justeres fra tid til annen, men tidspunktet må veies på gullvekt.

Pengepolitikken bør debatteres med senkede skuldre når landet er i en mer normal situasjon. Hold derfor fingrene av fatet nå. Å ta praten i dagens turbulente virkelighet, vil være en stor risikosport. Markedet vil automatisk oppfatte dette som politisk innblanding. Da blir i tilfelle tilliten til Norges Bank svekket, og situasjonen går fra vondt til verre. Straffen blir høy prisstigning i lang tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen