Kommentar

Skattejakt med flere ukjente i ligningen

Siden finansministeren har sagt A, burde han også ha sagt B.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Statsminister Jonas Gahr Støre lover å ikke øke det samlede skattetrykket neste år. Det var budskapet som ble formidlet i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse for to uker siden. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa akkurat det samme. Klar beskjed, skulle man tro. Utfordringen er at skatte- og avgiftsnivået ikke er konkret definert. Dermed blir dette en ligning med flere ukjente.

Bakteppet er det faktum at regjeringen økte skattenivået betydelig i årets statsbudsjett. Økningen er på 46 milliarder kroner, medregnet to midlertidige skatteøkninger. Det er snakk om en midlertidig økning av arbeidsgiveravgiften for inntekter over 750.000 kroner og et såkalt høyprisbidrag for kraftbransjen. Hvis vi ser bort fra de to midlertidige ordningene, er den samlede skatte- og avgiftsøkningen 25 milliarder kroner.

Vedum roter det til

For to uker siden ga jeg Støre og Vedum honnør for å komme med et fornuftig skatteløfte. Men etter å ha lest et intervju med finansministeren i Dagens Næringsliv blir jeg i stuss. Og forvirringen er enda større etter skattevedtaket på helgens landsmøte i Senterpartiet. For å ta det siste først: I vedtaket slår Sp fast at det samlede skatte- og avgiftsnivået for norsk næringsliv skal reduseres. Videre går partiet inn for å øke bunnfradraget i formuesskatten og redusere skatten på driftsmidler – altså slike ting som eksempelvis traktorer og maskiner.

I DN-intervjuet gjør finansminister Vedum det klart at regjeringen ikke vil komme med store, nye skattegrep. Det er beroligende, sett på bakgrunn av skatteløftene som han og statsministeren ga for to uker siden. Men Vedum klarer dessverre ikke å definere hvor han mener det samlede skatte- og avgiftsnivået skal ligge.

Det springende spørsmålet er om de midlertidige økningene er inkludert i skatteløftet. «Det er varslet at de skal fases ut. De midlertidige er midlertidige», svarer Vedum og lover stabilitet i skattenivået. Finansministeren bedyrer at det ikke kommer noen nye skatter som skal erstatte skattene som er midlertidige.

Men Vedum vil ikke love at den midlertidige økningen i arbeidsgiveravgiften blir fjernet allerede ved nyttårsskiftet. «Den er situasjonsbestemt, så det får vi komme tilbake til i budsjettdokumentene», svarer finansministeren. Vi må altså vente til statsbudsjettet legges fram i oktober.

Krigen i Ukraina fikk dramatiske følger for faktorer som slo rett inn i Støre-regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023. Inflasjonen skjøt fart, strømmen ble rekorddyr og Norge måtte ta imot titusener av flyktninger fra den krigsherjede landet. På toppen av dette ble bevilgningene til Forsvaret økt. Norge stiller også opp med våpenleveranser til Ukraina. Samlet ble det et stort finansieringsbehov. Dette måtte forståelig nok dekkes inn med økte skatter, flere av midlertidig karakter.

I utgangspunktet velger jeg å tolke Støre og Vedum i beste mening. Det er kanskje for tidlig å gjøre opp status. Men Vedum roter det til når han opptrer med så mange ukjente faktorer. Vedum ville ha gjort det lettere for seg selv og regjeringen hvis han allerede nå hadde slått fast at de to midlertidige skattene blir historie 1. januar 2024. Siden han har sagt A, burde han også ha sagt B. I stedet må vi ta regneøvelser med X, Y og Z. For å si det med Henrik Ibsen: Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet titt originalest.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen