Kommentar

Strømhjelp til selvhjelp

En rausere strømstøtte vil gi et moderat lønnsoppgjør.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Fellesforbundets Jørn Eggum ber regjeringen om en enda bedre ordning for strømstøtte. Dette vil gjøre det lettere å få i havn et fornuftig lønnsoppgjør. «Hvis vi får en håndsrekning som gjør at medlemmene våre betaler mindre av inntekten sin til strøm, fordi de får dekket mer av staten, vil det virke inn på de økonomiske kravene vi stiller ved årets oppgjør», sier forbundsleder Jørn Eggum til NRK.

Gjeldende ordning for strømstøtte er enkel og ubyråkratisk. Dersom gjennomsnittlig spotpris i løpet av en måned er over 70 øre (over 87,5 øre medregnet moms), dekker staten 90 prosent av prisen over dette nivået. Denne ordningen fungerer godt når strømprisen over tid er høy, men den treffer ikke like godt når prisene varierer mer – som nå om dagen.

Derfor har LO-leder Peggy Hessen Følsvik krevd at husholdningene får en strømstøtte som er bedre tilpasset dagens situasjon. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er åpen for en justering, men han understreker at dette er komplisert. Derfor vil det i tilfelle ta tid å få på plass en slik omlegging.

Regjeringen bør strekke seg langt.

Jørn Eggum skisserer to mulige alternativer: Enten basert på strømprisen time for time i stedet for snittet hver måned eller hundre prosent støtte når prisen i snitt er over 70 ør per kilowattime. Han peker på at prisen systematisk er høyere i timene når de fleste forbruker strøm, mens den er billigere om natta. Dermed blir den reelle strømstøtten lavere enn det kan se ut som, konstaterer Eggum. Og han får støtte fra Fagforbundets Mette Nord som ber regjeringen sende et signal om forbedret ordning.

LO-lederen har forbilledlig lovet å vise moderasjon ved årets lønnsoppgjør. Hun vektlegger at industriens tålegrense må legge malen. Det er heller ikke aktuelt å ta igjen kjøpekraften som ble tapt i fjor. «Når vi utformer kravet vårt, så ser vi selvsagt lønnsveksten opp mot prisstigningen, men først og fremst er det industriens konkurranseevne som er avgjørende for de lønnskravene vi lander på», sa Peggy Hessen Følsvik nylig til FriFagbevegelse.

Jørn Eggum har et godt poeng når han viser til at de rekordhøye strømprisene blir en utfordring for lønnsoppgjøret. Regjeringen bør seriøst vurdere en noe rausere støtteordning som treffer bedre. Enkelt kan det gjøres ved å senke grensen til for eksempel 65 øre. Alternativt kan ordningen justeres for billig strøm på natta. Men det er på sin plass å advare mot hundre prosent støtte over den magiske grensen, for da vil incitamentet til å spare strøm bli svekket.

En bedret strømstøtte til husholdningene vil bidra til et moderat lønnsoppgjør. Regjeringen bør derfor strekke seg langt, for en slik håndsrekning vil være hjelp til selvhjelp. Dette vil være kollektiv fornuft til beste for nasjonen, bedriftene og arbeidstakerne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen