Kommentar

Uverdig eldreomsorg

Still lokalpolitikerne til veggs.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

NRK Brennpunkt har satt søkelyset på tilstanden i eldreomsorgen. Det er uverdige forhold som brenner seg fast når vi ser dokumentaren om demente Lilly (90) som bor hjemme alene. Hun får for lite eller ingen mat. Lilly får heller ikke nødvendig hjelp til medisiner og pleie.

Vi står i hovedsak overfor en systemsvikt som bunner i det faktum at Lilly får besøk av 21 forskjellige pleiere i løpet av de 16 dagene som kameraene følger henne. Rundt om i landets kommuner er det 17.000 svært syke eldre som bor hjemme. Dette er personer som har et stort pleiebehov. Svært mange av dem burde ha vært på sykehjem.

Mer heltid vil være å slå to fluer i én smekk.

I årene framover vil dette pleiebehovet bli enda større. Bakgrunnen er at vi jevnt over lever stadig lengre. Om sju år krysser to magiske kurver hverandre i prognosene til Statistisk sentralbyrå. Da blir det flere eldre over 65 år enn barn og unge under 20 år. SSB spår også at det blir behov for over 50.000 flere helsefagarbeidere og sykepleiere i 2040.

Høyres Erlend Svardal Bøe forsøker å slå politisk mynt på situasjonen ved å si at partiet hans «har vært opptatt av å sørge for at behovene for sykehjemsplasser oppfylles». Faktum er at det ble 1,6 prosent færre sykehjemsplasser de siste fem årene på Erna Solbergs vakt. Høyres våpendragere bør derfor gå svært stille i dørene.

Ved utgangen av 2021 var det drøyt 39.000 sykehjemsplasser her til lands. Samtidig hadde 171.000 nordmenn hjemmesykepleie dette året. Det ble ti prosent flere som fikk slike hjemmetjenester de siste fem årene.

«Det er en deltidskrise i norsk helsevesen», sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun viser til at sju av ti helsearbeidere har en deltidsstilling, og for mange er det snakk om under 20 prosent stilling. Forbundslederen har et godt poeng. Mer heltid vil være å slå to fluer i én smekk. Det vil være bra for dem som trenger eldreomsorg og for de ansatte det gjelder. De eldre får da færre å forholde seg til. Helsefagarbeideren eller sykepleieren kjenner bedre til pasientens sykdomsbilde.

Forbundslederen benytter samtidig anledningen til å slå et slag for en bedre oppgavedeling i helsevesenet. Hun mener at sykepleiere kan ta flere oppgaver som leger i dag utfører. Og at helsefagarbeidere og helsesekretærer kan overta oppgaver som sykepleiere i dag gjør. Dette er selvsagt en profesjonskamp. Samtidig gjelder det å finne fornuftige løsninger. Det bør være mulig dersom de ulike yrkesgruppene setter noen kjepphester på stallen.

Eldreomsorgen er i første rekke et kommunalt ansvar. Derfor bør dette bli et sentralt tema ved høstens kommunevalg. Still lokalpolitikerne til veggs.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen