Kommentar

Sp gjør dumt i å lure velgerne

Finansministeren gir med den ene hånda og tar med den andre.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Finansdepartementet sendte nylig ut en pressemelding med overskriften «Fjerner drivstoffavgift fra 1. januar 2023». Budskapet er formelt sett riktig, men det gir et helt feilaktig inntrykk. Det er et faktum at grunnavgiften på mineralolje blir fjernet og at veibruksavgiften blir redusert. Helt nederst i pressemeldingen opplyses det imidlertid at kravet til innblanding av biodrivstoff øker.

Dermed blir pumpeprisen for den alminnelige bilist omtrent den samme som før. «Dette framstår som en dieselbløff», sier pressesjef Ingunn Handagard i bilistorganisasjonen NAF. Ifølge Handagard utgjør regjeringens opplegg absolutt ingen forskjell på pumpeprisen – i beste fall et minikutt. Hun viser til at 80 prosent av avgiftskuttene går til traktorer og anleggsmaskiner. De resterende 20 prosentene går til fossilbiler flest, men det spises opp av kravet om økt innblanding av biodrivstoff.

Vedums bløff er en politisk risikosport.

Men finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum framstiller saken annerledes. Han forteller at avgiftsendringene «bidrar til å trekke pumpeprisene på drivstoff ned». Totalt sett reduseres de samlede drivstoffavgiftene med 2,2 milliarder kroner, etter at økningen i CO₂-avgiften er medregnet.

«Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen enklere for husholdninger og næringsliv, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbransjen», sier Vedum i pressemeldingen. Det siste er riktig. Men for husholdningene og næringslivet blir det en sannhet med modifikasjoner, siden han her ikke tar med biodrivstoffet i regnestykket.

Biodrivstoff koster 30–40 kroner literen, altså tre ganger så mye som vanlig drivstoff. For å gjøre bildet komplett må vi ta med at økt bruk av biodrivstoff, til erstatning av fossilt drivstoff, vil gi redusert utslipp av klimagasser. Regjeringens opplegg vil samlet gi en positiv klimaeffekt som det er all grunn til å hilse velkommen.

Etter forliket med SV går de samlede avgiftene på bensin opp med 18 øre per liter. På diesel går avgiftene ned med 12 øre. I begge tilfeller er momsen ikke medregnet. Innblandingskravet for biodrivstoff øker fra 15,5 til 17 prosent.

Avgiftene på drivstoff består av et komplisert lappeteppe, og det er fort gjort å gå seg vill i systemet. Med dette som utgangspunkt påhviler det politikerne et stort ansvar å opptre ryddig. Formelt sett er det riktig at regjeringen reduserer avgiftstrykket på drivstoff. Men prisen på dyrt biodrivstoff må også tas med i regnestykket.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum gir altså med den ene hånda og tar med den andre. Velgerne blir lurt når bare halve sannheten presenteres. Regjeringens samlede ansvar for pumpeprisen må reflekteres i budskapet. Vedums bløff er en politisk risikosport som fort vil straffe seg. Økt politikerforakt kan komme tilbake som en boomerang. Ærlighet varer lengst, også i politikken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen