Kommentar

Vi er ennå ikke ferdige med Baneheia-saken

22 års urett ble forsøkt fjernet på én kort dag i Borgarting lagmannsrett. Men mange spørsmål står fortsatt ubesvarte.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

På noen få timer ble de viktigste punktene i Baneheia-saken gjennomgått i Borgarting lagmannsrett tirsdag formiddag. Det var en spesiell rettssak. Alle aktører var enige om det viktigste: skyldspørsmålet. Aktor ville ha frifinnelse. Forsvarerne ville ha frifinnelse. Bistandsadvokatene til de etterlatte foreldrene likeså.

Det kommer til å ta flere år å rydde opp etter en så omfattende rettsskandale som dette.

Hovedpersonen, Viggo Kristiansen, var der ikke. Men det var hans skjebne som nå til slutt fikk den avgjørelsen han og støttespillerne hans har ventet på i over to tiår. Dommen han fikk for voldtekt og drap av de to unge jentene lene Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i mai 2000, blir erstattet av en blank frifinnelse. Når den dommen skal forkynnes på torsdag, er det varslet at Kristiansen ønsker å møte opp.

I 2000 ble han også dømt for to andre forhold. Det ene dreier seg om seksuelle overgrep og voldtekt mot en jente som da var 8 til 10 år og Kristiansen selv var 15 til 17 år. Det andre dreier seg om krenking av privatlivets fred og plagsom oppførsel overfor en voksen kvinne da Kristiansen var fylt 18.

Les flere kommentarer fra Hege Ulstein

Dette tilsto Kristiansen i 2000, og siden den delen av dommen blir stående, skal det utmåles en straff for disse forbrytelsene. Straffen er for lengst sonet. Også på dette punktet er forsvarerne og aktor samstemte. Mens aktor la ned en påstand om ti måneders fengsel, antydet forsvarerne at åtte måneder var passende.

Dette kan kanskje framstå som lite sett med 2022-øyne, og det er det. Men Kristiansen skal dømmes i tråd med hva som var gjeldende lov og praksis i 2000. Det, i tillegg til at det finnes flere formildende omstendigheter, er grunnen til at straffen blir så lav.

Med frifinnelsen av Viggo Kristiansen, står drapet på Lena Sløgedal Paulsen nå uoppklart. Jan Helge Andersen ble bare dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen. Men han er nå siktet for drapet på Lena. Aktor Andreas Schei sa rett ut at det bare var én gjerningsmann i Baneheia. Men vi vet fortsatt ikke hva påtalemyndigheten akter å gjøre eller ikke gjøre når det gjelder Andersen.

Det beste hadde vært om de tok ut ny tiltale, og at dette spørsmålet fikk en rettslig prøving og en konklusjon. Det er argumenter både for og mot å gjøre det.

Argumentene for en gjenåpning til Andersens ugunst er åpenbare. Det gjorde sterkt inntrykk da bistandsadvokatene til de etterlatte foreldrene beskrev hva det betyr at det ene drapet nå står uoppklart. De hadde helst sett at statsadvokaten hadde ventet med en frikjennelse av Kristiansen, slik at den kunne komme samtidig med en ny rettssak mot Andersen.

Hvor sikre kan statsadvokaten være på at bevisene holder i retten? Lekkasjer i forbindelse med etterforskningen av Baneheia-saken etter gjenåpningen danner til sammen et solid inntrykk. Det er blant annet funnet DNA fra Andersen i en rekke prøver som knytter han til flere overgrepshandlinger på begge de to jentene.

Men dette er lekkasjer fra en etterforskning. Noe annet er hva som vil skje når disse funnene legges fram som bevis i en rettssak. Det kan ikke utelukkes at en dyktig forsvarer vil være i stand til skape rimelig tvil, for eksempel ved å peke på det som utløste gjenopptakelsen av Viggo Kristiansens sak og frifinnelsen av ham: At prøvene kan være kontaminert.

Når den endelige frikjennelsen kommer torsdag, vil det heller ikke markere slutten for Viggo Kristiansen personlig eller for Baneheia-saken. Det er allerede varslet et erstatningskrav, og det vil bli på flere titalls millioner kroner. Den sivilrettslige dommen om oppreisning og erstatning som Kristiansen også ble idømt, må oppheves. Offentlige myndigheter har varslet en gransking av Baneheia-saken. Den vil kunne gi nye svar på flere spørsmål.

Det kommer til å ta flere år å rydde opp etter en så omfattende rettsskandale som dette. Forhåpentligvis tar det ikke like lang tid før Viggo Kristiansen kan anses som det han er: En frikjent mann som aldri var det monsteret han ble framstilt som.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen