Kommentar

Fastpris ble en fiasko

Landets bedrifter sliter med rekordhøye strømregninger.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Systemet med fastpris på strøm til bedrifter er nå omsider etablert. Men denne ordningen er slett ikke god nok, skal vi tro signalene fra både NHO og kraftbransjen. Hadeland Glassverk permitterer derfor 65 av 125 ansatte. Prisen på de aktuelle fastpriskontraktene er for høy, sier glassverkets eier og direktør Atle Brynestad.

Regjeringen har over lang tid prøvd å legge til rette for en gunstig strømprisordning for bedrifter som ønsker mer forutsigbarhet. Onsdag ble det nye fastprisregimet lansert. Prisen for hver kilowattime strøm i Sør-Norge er opp mot 160 øre dersom det tegnes treårige kontrakter. For en kontakt som går over sju år, er det 80 øre som gjelder. Brynestads smertegrense går ved 70 øre.

Hadeland Glassverk er et talende eksempel.

Hadeland Glassverk betaler i dag en strømpris inkludert nettleie på rundt fem kroner. Det gir en strømregning på én million kroner hver uke, mot normalt to millioner for et helt år. Glassverket på Jevnaker er landets eldste håndverksindustribedrift og har vært i kontinuerlig drift siden 1765. Ifølge Brynestad vil permitteringen av 65 ansatte koste staten mer penger i dagpenger og annet økonomisk bidrag fra Nav enn om staten hadde sørget for at strømprisen ble null.

Strømselskapet Entelios, som er landets største leverandør til bedriftsmarkedet, anbefaler ingen å inngå fastprisavtaler. «Med de prisene vi ser framover, vil det være ren galskap å binde seg for tre år med de betingelsene som legges til grunn», sier Entelios-sjef Kolbjørn Hembre til Dagens Næringsliv. Han mener strømprisene vil være betydelig lavere om to-tre år. Derfor vil det over tid være mer lønnsomt å basere seg på spotpris.

Også i næringslivet er det misnøye med det nye strømtilbudet til bedrifter. Beskjeden fra NHOs medlemsbedrifter er at prisen må ned til mellom 50 og 70 øre for at det skal bli interessant å inngå treårige kontrakter. Bare et fåtall ønsker å sikre seg for lengre tid enn dette.

Regjeringen skal ha ros for å ha innført en relativt raus strømstøtte til norske husholdninger, men landets bedrifter har måttet slite med rekordhøye strømregninger. I høst ble det omsider innført en midlertidig ordning som har avhjulpet noe for mange av de hardest rammede bedriftene. Bedrifter som bruker mer enn tre prosent av omsetningen på strøm har kunnet få strømstøtte for oktober, november og desember.

Men fra nyttår blir det slutt på støtteordningen overfor næringslivet. Redningen skulle i stedet bli det lenge varslede fastprissystemet. Problemet er bare at denne nyskapningen ikke er god nok. Hadeland Glassverk er et grelt og talende eksempel. Fastprisen ble dessverre en fiasko. Derfor må den midlertidige støtteordningen forlenges. Det er det minste vi bør kunne forlange.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen