Kommentar

Vent med stridsvogner

Ny og oppdatert kunnskap må legges til grunn.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen anbefaler regjeringen å droppe det store innkjøpet av stridsvogner til Hæren. Ifølge Dagens Næringsliv vil forsvarssjefen heller satse på nye helikoptre og langtrekkende våpen. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) står imidlertid fast på at regjeringen planlegger for anskaffelse av stridsvogner. «Prosessen går videre i tråd med den framdriftsplanen som er lagt», sier Gram. Samtidig legger forsvarsministeren til at regjeringen «vil ha videre dialog med forsvarssjefen om hans vurderinger knyttet til anskaffelsen». Siste ord er tydeligvis ikke sagt.

Etter planen skal det før nyttår signeres en kontrakt for innkjøp av 82 nye stridsvogner. Prislappen er 19,3 milliarder kroner. Valget står mellom tyske eller sørkoreanske stridsvogner. I den politiske plattformen som ble forhandlet fram på Hurdal i fjor høst lover Ap/Sp-regjeringen å investere i nye stridsvogner for Hæren. Det var for øvrig Erna Solbergs regjering som la til rette for innkjøp av nye stridsvogner.

Det er ingen skam å snu.

Det hører med til historien at Eirik Kristoffersen, som hærsjef i 2019, gikk inn for innkjøpet. Men nå har altså Kristoffersen snudd og ber politikerne ta en fot i bakken. Og lederen for utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), er åpen for å revurdere innkjøpet av stridsvogner. Hun vil avvente forsvarssjefens fagmilitære råd og rapporten fra Forsvarskommisjonen. Begge disse dokumentene er ventet å foreligge våren 2023.

Dagens stridsvogner er over 40 år gamle og har i realiteten gått ut på dato. Innad i Forsvaret er det naturlig nok ulike meninger om hvor viktig det er å anskaffe nye stridsvogner. Sjefen for Brigade Nord, Pål Eirik Berglund, har denne klare beskjeden: «Uten nye stridsvogner vil vi mangle en vesentlig del i den kampkraften vi trenger». Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen kom med stikk motsatt budskap allerede i fjor. Ifølge Diesen er nye stridsvogner «en utilstrekkelig styrking av et operasjonskonsept som i utgangspunktet er uegnet».

Det er vanskelig å vite sikkert hvilke forsvarseksperter vi bør stole mest på. Krigen i Ukraina har imidlertid gitt oss en viss pekepinn. Erfaringene fra denne krigen er at stridsvogner er mer sårbare for fiendtlige angrep enn mange har trodd. Og enda mer sårbare er de nok i mye mer utfordrende terreng, som det norske. For å gjøre bildet komplett må vi ta med at regjeringen nylig sa opp kontrakten om leveranse av nye militære NH-90 helikoptre. Forsvaret står dermed uten helikoptre som effektivt kan patruljere våre havområder.

Regjeringen gjør klokt i å revurdere planen for innkjøp av nye stridsvogner. Forsvarssjefens råd bør veie tungt. Videre vil det være klokt å vente på forsvarskommisjonens rapport. Ny og oppdatert kunnskap må legges til grunn. Det er ingen skam å snu.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen