Kommentar

Når isen smeltes og lyset slås av

De som frykter økt klasseskille i idretten har fått vann på mølla. Oslo kommune vurderer å slukke lysene på fotballbaner og tømme bassengene. Skal kun de med betalingsevne få drive idrett?

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det strømmer inn meldinger fra hele landet (sør for Nordland) om idrettsanlegg som må stenges ned. Vi står foran en vinter der utslagene kan bli dramatiske. Utgifter til undervarme, kunstis og oppvarmet vann er ute av kontroll. Når det heller ikke gis støtte til bruk av gass, må mange idrettslag øke kontingentene. I en tid der alle andre kostnader også øker.

Flertallet på Stortinget vedtok en energistøtte som kun skulle dekke strøm og fjernvarme – og ikke fyring med gass. En rekke fotballklubber i Oslo bruker gass. Hvis prisene ikke justeres ned, må de enten kutte gassen eller øke treningsavgiften for å dekke inn noe av tapene.

Oslo kommune skal spare strøm og vurderer å slå av lyset på kunstgressbanene, skriver Aftenposten. Bassengene skal tømmes og i enkelte ishaller må isen smeltes. Vedtakene er ikke gjort, men ordren kan komme. Ja, det er effektive tiltak for å spare strøm.

Men hva blir følgene? Følgene av at barn og unge mister sine fritidstilbud fikk vi synlige eksempler på under pandemien. Frafallet ble markant og vi vet ennå ikke de negative mentale og fysiske følgene etter at barn og voksne ikke fikk lov til å drive sin aktivitet. Daværende helseminister Bent Høie har i sin nye bok omtalt det han mente var et utidig press særlig fra fotballen.

Det presset blir ikke mindre hvis strømsparetiltakene det nå rasles med, blir iverksatt. Ja, alt tyder på at vi går inn i en kritisk vinter. Trenger vi oppvarmede ishaller, lysløyper i skogen, oppvarmet vann i bassengene og flomlys på banene? Hvis Norge er i krig, nei. Men vi er ikke der, vi er i en strøm- og energikrise.

Å spare strøm blir kanskje det neste årets store kollektive dugnad. I idrettsbevegelsen er man gode på dugnad. Så må politikerne tenke over hva som er urimelige tiltak, hva som rammer hardest og hvordan det skal forstås der ute. De rikeste blant oss har råd til å bruke den strømmen de trenger. Velbeslåtte foreldrene har råd til å betale ungenes tredoblede treningsavgift, hvis det blir nødvendig.

Men for det store flertallet er det uaktuelt. Når familier skal kutte i budsjettene, er det enkelt å ta dyre fritidsaktiviteter.

Alle vet at den mest effektive løsningen for å holde varmen, er å være i aktivitet. Men det må også være lystbetont og gjerne sammen med andre. Ikke i mørke og kulde. Det er en etablert sannhet at trening og aktivitet, uansett nivå, er viktig for både fysisk og mental helse. Men det må vises i praksis, ikke bare i festtalene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen