Kommentar

Et lyspunkt mens vi venter

Politikerne blåser liv i elkraften.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland under ein pressekonferanse om havvind nyleg. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag vedtar Stortinget en rekke nye energipolitiske tiltak. Målet er å sikre Norge mer elektrisk kraft til en rimeligere pris. Vinterens rekorddyre strøm må snart bli historie. Men dette er et langt lerret å bleke.

Stortinget samler seg i denne omgang om 56 konkrete tiltak som vil gi en merkbar bedring i situasjonen. Men de store grepene må vente til energikommisjonens utredning som skal være klar før jul.

Politikerne må våge å tråkke på noen ømme tær.

Det er et foreløpig lyspunkt at politikerne i fellesskap har klart å gjøre en god energimelding enda bedre. Et bredt flertall ber om at det blir utredet et eget hurtigløp for kraft- og nettutbygging knyttet til store industrietableringer. Videre skal det skje jevnlige tildelinger av nytt areal for vindkraft til havs.

Det er også flertall for elektrifisering av olje- og gassanleggene på norsk sokkel som et klimatiltak. Samtidig er det et bredt flertall for at olje- og gassvirksomheten ikke skal avvikles, men utvikles. Ny industri må derfor bygges på skuldrene av den eksisterende.

På den annen side er det en viss grunn til bekymring. Stortinget skyver noen av de vanskelige spørsmålene foran seg. De første havvindprosjektene skal bare ha kabler som fører strømmen til land i Norge. Det er foreløpig ingen avklaring om såkalte hybridkabler, der strømmen kan gå vekselvis til Norge og utlandet. Argumentet er at dyr europeisk strøm ikke må kunne smitte over på det norske markedet. Løsningen bør være å bygge ut nok norsk ren kraft først.

Selv om de store strukturelle grepene altså må vente til etter jul, mener de folkevalgte allerede nå at det må vurderes om det er behov for ytterligere reguleringer for å oppnå tilstrekkelig energi til rimelige priser. Stortinget ber også regjeringen om å legge til rette for at nettselskapene benytter teknologi for å utnytte den reelle kapasiteten i strømnettet.

De folkevalgte vil ha en storsatsing på utvikling og produksjon av batterier samt andre grønne næringer. Videre er det et ønske om et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner og knutepunkter for hydrogen. Det kan gi utslippsfri landtransport, sjøtransport og industriproduksjon.

Vindkraft på land er et politisk betent spørsmål. Her ønsker flertallet på Stortinget klokelig å legge forholdene bedre til rette. I så måte synes det nødvendig at framtidige vindkraftprosjekter fører til tydelige lokale ringvirkninger, blant annet i form av ekstrainntekter for de aktuelle kommunene.

Norge kan nå ta et nytt steg inn i fornybarsamfunnet. Forutsetningen er at husholdninger og bedrifter får rikelig med rimelig kraft til å dekke behovet i år med normal nedbør. Mer norskprodusert strøm kommer ikke av seg selv. Politikerne må våge å tråkke på noen ømme tær.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen