Kommentar

Fung. ass. energiminister

Regjeringen har trøbbel med hybridkabler. Men den har i det minste en hybridminister.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen Støre har nå sittet i godt over hundre dager. I de aller fleste av disse dagene har Norge stått i en vedvarende og dyp strømkrise. Ikke én eneste gang har olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) møtt opp til grilling i Stortingets muntlige spørretime.

Det gjorde hun heller ikke onsdag. Men opposisjonen ser ut til å bry seg fint lite om at energiministeren foreløpig har hundre prosent fravær. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var jo der. Han er for lengst utpekt energiminister by proxy. Regjeringens egen strømmetjeneste.

Han la i vei om et nytt spørsmål om strøm og energi til Marte Espen Barth Mjøs.

Lederen for Mjøs Persens gamle parti Rødt, Bjørnar Moxnes, var først ute. Han ville snakke om strømprisene og lurte på om Marte Barth Eide var enig med en lokallagsleder i Ap som hadde gått ut i Klassekampen med krav om at Norge bør reforhandle strømavtalene vi har med andre land. Denne lokallagslederen heter for øvrig Trond Giske. Den tidligere nestlederen har startet for seg selv, så å si, i Trondheim og laget et splitter nytt Ap-lag som heter Nidaros sosialdemokratiske forum. Der er han selv leder for en stadig voksende medlemsmasse som det rekrutteres til fra hele landet.

Marte Espen Mjøs Eide blir nok ikke medlem av Nidaros Ap med det første. Hen var i alle fall ikke begeistret over Giskes innspill. Bjørnar Moxnes, derimot, var «glad for at statsråden besvarer flere spørsmål om strøm».

President Ingrid Fiskaa bemerket at Barth Persen hadde vært raus med å svare på spørsmål som er utenfor hens konstitusjonelle område, men at hen ikke trengte å gjøre det. Klima-, olje-, energi- og miljøministeren takket for støtten. «Det er blitt en viss tradisjon for at når jeg kommer i denne spørretimen, får jeg spørsmål til en annen statsråd. Jeg vil oppfordre Moxnes til å ta de samme spørsmålene med olje- og energiministeren når hun måtte være her, for hun dukker jo også opp med jevne mellomrom i spørretimen», sa Espen Marthe Mjøs Barth Eide.

Der var hen farlig nær å feilinformere Stortinget. For, som Nikolai Astrup fra Høyre påpekte, har ikke den ekte Mjøs Persen vært i spontanspørretimen. At hun heller ikke var der nå, var ikke til hinder for Astrup. Han la i vei om et nytt spørsmål om strøm og energi til Marte Espen Barth Mjøs. Igjen måtte Fiskaa opptre som grensevakt. Eide Persen satte pris på støtten. «Jeg takker igjen for at presidenten bidrar til å minne om at vi har organisert regjeringen i ulike departementer med ulike konstitusjonelle ansvarsområder, og at vi kanskje spesielt i Stortinget med fordel holder oss relativt nær opp til dem», prøvde hen seg. Men hen svarte nå på spørsmålet.

Astrup var ikke ferdig. Nå ville han ha Barth Persens syn på hybridkabler. «Da er vi vel helt klart utenfor det konstitusjonelle ansvaret til statsråden», konstaterte Fiskaa. Men Marte Mjøs Eide svarte likevel, hen, og avsluttet med at denne runden nok burde vært forbeholdt en annen statsråd.

Etter denne spørretimen er én ting sikkert: Enten må Stortinget skynde seg med å få vedtatt et tredje kjønn, slik at hybridminister Espen Marte Mjøs Barth Persen Eide og andre i hens situasjon får et lovverk de kjenner seg igjen i og som anerkjenner dem. Det vil i seg selv være en viktig sak. Eller så må den opprinnelige olje- og energiministeren møte opp til muntlig spørretime. Hvis det er flere spørsmål igjen å stille innen den tid, vel å merke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen