Kommentar

Utnytt vinden på havet

Regjeringen må avslutte den interne hybrid-krigen.

Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg utanfor England.
Illustrasjonsfoto: Jan Arne Vold / Equinor / NTB / NPK
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Nå må det bli fortgang i utbyggingen av vindmøller til havs for produksjon av elektrisk kraft. Vinden på havet må utnyttes for å sikre Norge nok ren strøm. I neste omgang bør Norge benytte muligheten til også å eksportere overskytende havvindkraft til kontinentet. Samlet bør dette gi verdifulle norske arbeidsplasser i overgangen til en mer fossilfri framtid.

De rekordhøye strømprisene denne vinteren har satt fart i diskusjonen om hvordan Norge bør innrette seg for å unngå nye strømsjokk i framtiden. Liberaliseringen har gått for langt. Derfor må regjeringen og Stortinget ta grep for å sikre mer stabilitet og forutsigbarhet i markedet.

Kompromisset bør være ja takk, begge deler.

Med det vil også bli behov for mer elektrisk kraft i årene framover. Norge er avhengig av å handle strøm med utlandet. Alternativet ville ha vært, helt unødvendig, å bygge ut minst 20 prosent mer kraft innenlands og fått 30 prosent høyere nettleie.

Det grønne skiftet innebærer at fossil energi i betydelig grad må avløses av fornybar energi. Vi kan få mer kraft ut av hver vanndråpe ved å modernisere og oppgradere dagens vannkraftverk. Videre ligger det et stort potensial i å isolere hus og bygninger enda bedre.

Men dette er ikke nok. Her peker vindkraft seg ut – både på land, men først og fremst til havs. Flytende havvind er effektiv energi og skånsom for naturen. LO, NHO og Norges Rederiforbund er blant aktørene som presser på for å få fart på utbyggingen av havvind. «Vi må unngå at Norge taper ytterligere terreng på et område som er preget av store planer og høy aktivitet i landene rundt oss», heter det i et fellesbrev som er sendt regjeringen.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er lei av at det i årevis har vært tomt snakk om havvind. Nå haster det med å komme i gang, sier ministeren til Dagens Næringsliv. Og Vestre får ryggdekning av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Problemet er at det er uenighet innad i regjeringen om hvordan vi skal få sving på vindkraft til havs. Utfordringen er at aktørene ikke ser lønnsomhet i flytende havvind uten at det legges strømkabler også til utlandet, ikke bare til Norge. Senterpartiet sier nemlig tvert nei til slike hybridkabler.

Bakteppet er Ap/Sp-regjeringens løfte om at det ikke skal bygges flere mellomlandsforbindelser for kraft i inneværende stortingsperiode. Sp mener at hybridkabler er å regne som en mellomlandsforbindelse. Senterpartiets Marit Arnstad hevder at hybridløsningen innebærer at kostnader blir veltet over på strømforbrukere i Norge.

Eksperter og aktører mener derimot at det er flere måter å løse hybrid-floken på. Det må være mulig å unngå økte strømpriser i Norge som følge av havvind på norsk sokkel. Kompromisset bør være ja takk, begge deler. Regjeringen må snarest hugge over den gordiske knuten på strømkabelen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen