Kommentar

Oljeleting som lovet i valget

Oljeeventyret er ennå ikke over.

Dei norske olje- og gassinntektene er på eit rekordhøgt nivå, ifølgje Oljedirektoratet. Foto: Carina Johansen / NTB / NPK
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen har tildelt 53 tillatelser til videre leting etter olje og gass på norsk sokkel. Over halvparten av utvinningstillatelsene er gitt i Nordsjøen, nesten like mange i Norskehavet og fem i Barentshavet. Oljeminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener det er viktig å opprettholde leteaktiviteten. Miljøbevegelsen raser. Galskap, sier SVs Lars Haltbrekken.

Dette dreier seg om den årlige tildelingen av letetillatelser i såkalte modne områder der det allerede er olje- eller gassvirksomhet i nærheten. Her er det kjent geologi og kort avstand til eksisterende rørsystemer, annen infrastruktur og etablerte anlegg. Annethvert år er det normalt tildeling gjennom ordinære konsesjonsrunder i mindre modne områder. SV har klart å presse regjeringen til å utsette den 26. konsesjonsrunden, som etter planen skulle ha blitt utlyst senere i år.

Det er stor politisk strid om det er fornuftig av Norge å lete etter mer olje og gass. Bakteppet er naturlig nok det faktum at kloden er i ferd med å bli for varm. Vi må ta klimatrusselen på alvor. Bruken av fossilt brensel må begrenses. Vi må basere oss mer på fornybar energi slik at CO2-utslippene blir lavere. Spørsmålet er bare hvordan vi rent praktisk skal innrette oss. Det finnes flere veier til klimamålet.

Det finnes flere veier til klimamålet.

Meningsmålinger viser at det er et klart flertall her til lands som mener det er riktig å lete etter mer fossil energi på norsk sokkel. Det samme flertallet kom til syne ved stortingsvalget i fjor høst. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet gikk til valg på det samme klare budskapet. I tillegg ønsker KrF å lete etter olje og gass i modne områder, altså der hvor regjeringen nå har gitt 53 letetillatelser. Disse partiene har 75 prosent av velgerne i ryggen.

På denne bakgrunnen vil det være et alvorlig løftebrudd overfor velgerne dersom Ap/Sp-regjeringen hadde sagt nei til videre letevirksomhet på norsk sokkel. Det hører med til historien at den norske olje- og gassproduksjonen allerede har falt med 16 prosent siden toppåret i 2004. Selv med nye funn på sokkelen, vil vi over tid måtte regne med at produksjonen vil falle ytterligere.

Det internasjonale energibyrået gir oss en pekepinn over hva vi har i vente: For å kunne innfri klimamålene i Paris-avtalen må det globale daglige oljeforbruket reduseres fra 90 til 24 millioner fat i 2050. Klimaløsningen er blant annet mer vindkraft, enda flere elbiler, elektrifisering av oljeplattformene og et system for fangst og lagring av CO2.

Det er etterspørselen etter fossil energi som er problemet, ikke produksjonen. Derfor vil det være defensivt og naivt av Norge ensidig å begrense den norske produksjonen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen