Kommentar

Fastlåst og innelåst

Fortsatt farlig, og uten tegn til bedring. Massemorderen slipper selvfølgelig ikke ut.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

SKIEN FENGSEL (Dagsavisen): Han er fastlåst i all framtid. Han er ikke tilgjengelig for psykologisk behandling. Han lar seg ikke rokke. Han kommer til å forbli i denne tilstanden resten av livet.

Slik beskrev psykiatrispesialist Randi Rosenqvist terroristen anno 2021, da hun sist vurderte ham. Vitnemålet han selv ga til retten på tirsdag, viser at dette fortsatt er treffende. Det er Rosenqvist som har gjennomført den såkalte risikovurderingen av terroristen.

Terroristen er en psykopat. Han mangler helt empati. Rosenqvist sa i sitt vitnemål at hun ikke tror at han engang vet hva det er. Samhandlingen med andre er alltid instrumentell. Det er alltid en hensiktsmessighetsvurdering. Om han har en form for autisme spiller mindre rolle, mener Rosenqvist, men hun sier at han har en dramatiserende og en dysfunksjonell personlighetsforstyrrelse. Han har sterke megalomane og narsissistiske trekk.

I risikovurderingen fastslår Rosenqvist at massemorderen når som helst kan komme fram til at vold er å foretrekke som virkemiddel. Muligheten for ny voldsutøvelse er stor. Man kan ikke stole på det han sier når han snakker om at han ikke lenger er militant.

Allerede nå forbereder han neste runde: Et nytt sivilt søksmål mot staten om soningsforholdene.

Han blir ikke prøveløslatt. Det er helt sikkert. Så sikkert at det eneste som høres mer absurd ut enn kriminalomsorgens og Rosenqvists tanker om hvordan et liv som prøveløslatt vil være, er terroristens egne fantasier om en slik situasjon. Men han kommer verken til å slippes fri for å kunne søke asyl i Kina eller bli tildelt en sosialbolig i Frogner bydel, og få penger fra NAV i form av arbeidsavklaringspenger. Han kommer til å fortsette å være innesperret i fengselet.

Så sent som i mai i fjor ga han uttrykk for at barna og ungdommene han drepte og lemlestet 22. juli 2011 var legitime mål.

I løpet av utspørringen av Rosenqvist og kriminalomsorgen er det likevel et annet interessant poeng som blir veldig tydelig: Måten Breiviks forsvarer Øystein Storrvik spør om soningsforholdene på, kan vanskelig forstås på noen annen måte enn at han allerede nå forbereder neste runde: Et nytt sivilt søksmål mot staten om soningsforholdene. Storrvik er tidvis konfronterende og vil vite om hvordan kriminalomsorgen kommer terroristens behov i møte, enten det gjelder muligheten til å sende brev, gå tur i skogen, ha besøksvenn eller soningsprogresjonen.

Da terroristen saksøkte staten sist, vant han først fram på ett punkt i Oslo tingrett. Etter anke fikk staten fullt medhold i Borgarting lagmannsrett. Massemorderen anke til Høyesterett ble avvist. Han fikk heller ikke prøvet saken sin for Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen.

Terroristens søksmål dreide seg for det meste om bedre muligheter til å kommunisere med andre høyreekstremister. Det får han ikke. Oppførselen hans i saken om prøveløslatelse denne uka viser tydelig hvorfor dette er et så viktig punkt både for massemorderen og for staten. Han gjør alt han kan for å spre budskapet sitt, og bruker oppmerksomheten på alle måter han kan komme på. Onsdag hadde han på seg et munnbind som han hadde festet et høyreekstremt budskap på.

Det er ingen tvil om at en spredning av terroristens tanker og ideologi kan inspirere andre til å utøve vold og terror. I forbindelse med rettssaken er bilder og streaming fra fengselet allerede lagt ut og delt på flere høyreekstreme og nazistiske nettfora.

Breivik er selvfølgelig altfor farlig til at han kan slippes ut, selv med ekstremt strenge prøvevilkår. Men denne rettssaken har vist at han fortsatt er farlig bak murene.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen