Kommentar

Nye toner fra Islam Net

Islam Net ønsker å åpne et aktivitetssenter i Oslo. Da nyheten ble kjent i fjor, vekket det sterke reaksjoner fra hele det politiske spekteret.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Organisasjonen har kjøpt en eiendom til 60 millioner kroner for å bygge nytt senter. Både MDG, Rødt, Arbeiderpartiet og FrP gikk knallhardt ut mot planene om et ungdomstilbud i regi av Islam Net.

Tidligere hoppet Islam Net rett i offerrollen hvis de ble møtt med kritikk, men siden nyheten om det store eiendomskjøpet nådde offentligheten, har tonen fra Islam Net blitt en annen. I stedet for å gå til motangrep, som organisasjonen ofte tydde til tidligere, har den det siste året selv adressert kritikken av deres reaksjonære, intolerante og sekteriske profil som strekker seg helt tilbake til 2008, med en rekke kontroverser knyttet til menneskerettighets stridige tolkninger av islam. Organisasjonens ledere og talspersoner har kommet med forsikringer om at Islam Net nå har modnet, blitt mer voksne og endret mening om en rekke temaer knyttet til dødsstraff, barneekteskap, homofili og konevold, og bedyrer at de ønsker å drive med brobygging og dialog.

Organisasjonens ledere og talspersoner har kommet med forsikringer om at Islam Net nå har modnet, blitt mer voksne og endret mening om en rekke temaer.

I forrige måned kunne vi i NRK-programmet «Helene sjekker ut» få et nærmere innblikk i Islam Nets hverdag. Vi ble vitne til et imponerende profesjonelt apparat som, i tillegg til eiendommen til 60 millioner, også eier et eget kontor hvor organisasjonen har flere heltidsansatte medarbeidere og dedikerte frivillige som jobber med å realisere Islam Nets aktivitetssenter. Der hvor Islam Net-leder Fahad Qureshi før gikk til angrep på muslimer som forsvarte homofiles rettigheter, ber han nå offentlig om unnskyldning til skeive muslimer for sine tidligere sterkt homofobe uttalelser.

Dette er positive signaler, men er det nok? Er denne endringen i retorikk og verdisyn omfattende nok til at deres planer om et aktivitetssenter for ungdom bør støttes?

I det store bildet er det ikke uvanlig å se at ulike ideologiske grupperinger kan endre eller moderere seg, og innen salafi/wahabi-bevegelsen som Islam Net springer ut av, kan det skimtes en global tendens til å ta et oppgjør med ekstreme tolkninger av islam. Dette har blitt særdeles viktig i etterdønningene av terrororganisasjonen IS sitt forsøk på å etablere et såkalt kalifat. Groteske avstraffelsesmetoder og systematisk undertrykkelse av kvinner, barn og minoriteter utspilte seg for åpen scene og ble spredt rundt i verden via IS sitt propagandaapparat. Det har også vært ideologiske oppgjør med ekstreme og historisk utdaterte tolkninger av religionen.

Det ikke er noe særlig marked for reaksjonær og intolerant islam her

Hvis vi zoomer inn på det norsk-muslimske landskapet, så vil jeg hevde at det sterke dialogarbeidet mellom myndighetene og ulike trossamfunn initiert av Den norske kirke, og støtteordningen til trossamfunn som har gjort norske moskeer uavhengige av utenlandske penger, har vært sterkt medvirkende til at det ikke er noe særlig marked for reaksjonær og intolerant islam her. Eksempelvis fikk aldri den radikale islamistgruppen Hizb ut-Tahrir ordentlig fotfeste i Norge, selv om de er relativt store i nabolandene Danmark og Sverige. Så Islam Net må ikke bare endre profil for å bli akseptert av storsamfunnet, men like mye for å bli akseptert av det store flertallet av norske muslimer.

Politikere fra flere partier løftet fram frykt for radikalisering som argument mot Islam Nets planer om et aktivitetssenter. Det må derfor understrekes at Islam Net aldri har vært militante, og tok sågar et kraftig oppgjør med den norske støttegruppen til IS, som kalte seg Profetens Ummah. Det er like fullt ingen tvil om at Islam Net har vært med på å skape polarisering, økt skepsis og fordommer mot norske muslimer, ved å hevde at de snakker på vegne av islam og at andre muslimer som er uenige med dem, er uislamske. Dette skaper også utenforskap blant ungdom.

Fremveksten av muslimhat og islamofobi de siste tjue årene er høyst reell, og preger oppveksten og identiteten til muslimske ungdommer. Fordommer mot muslimer utgjør et alvorlig samfunnsproblem i Norge. Samtidig er det også viktig å være på vakt når aktører dyrker et selvvalgt utenforskap, hvor alt fra håndhilsing på motsatt kjønn til en rekke helt normale jobber presenteres som uislamske og syndige. I tillegg har Islam Net en lang historie når det kommer til å invitere kontroversielle predikanter for å snakke for norske ungdommer.

Islam Net hevder at de ikke er enige med standpunktene til alle predikantene de har invitert eller fortsatt samarbeider med, men hvis deres nye moderate profil skal ha troverdighet, må det en mye mer omfattende avstandtaken og opprydding i deres ideologiske referansepunkter til. Tidligere artikler hvor Islam Net henger ut muslimer som argumenterer for at islam er forenlig med menneskerettigheter og sekulært demokrati, ligger fortsatt ute på nettsidene deres, og er tilgjengelig for alle som måtte ønske å lese dem. De vil kanskje si at de ikke har hatt tid enda til å rydde opp i år med reaksjonær propaganda. Men hvis Islam Net virkelig ønsker tillit som en inkluderende og tolerant samfunnsaktører, må organisasjonen vise like sterkt engasjement for en tolkning av islam som harmonerer med menneskerettigheter, toleranse og det moderne samfunn, som det de gjorde da gruppen iherdig kjempet imot dette.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen