Kommentar

Har politikerne lært?

Opposisjonen herjer med regjeringen, men flere partier lar klokelig være å overstyre.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Støre-regjeringen utsettes nå for et sterkt press for å oppheve skjenkestoppen. Restauranter og ordførere rundt om i landet ber om dette. På Stortinget er det også utålmodige opposisjonspolitikere.

Det var bred forståelse for at regjeringen måtte klemme til med strengere smitteverntiltak like før jul. Da steg korona-smitten kraftig og den nye og mer smittsomme omikron-varianten var på vei inn i Norge. Nå tyder mye på at omikron er mindre farlig for menneskekroppen, men det er for tidlig å konkludere sikkert.

Stortinget må vokte seg for å opptre som regjering.

Om få dager vil regjeringen få oppdaterte anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Da bør oppheving av skjenkestoppen være et prioritert grep, dersom smittesituasjonen tilsier det. For å komme dit, må hver og en av oss bidra i den store dugnaden. Viktigst er å ta vaksine, enten det dreier seg om første, andre eller tredje dose.

Restaurantbransjen ber om tillit til å takle smitteutfordringen ved å ha ordnede forhold på spisestedene. Problemet er at deler av bransjen ikke viste seg tilliten verdig ved en tilsvarende situasjon i fjor. Da var det puber som serverte pølser, for på den måten å tilfredsstille kravet om at det bare kunne bli skjenket alkohol til spisegjester.

Den nasjonale skjenkestoppen bør oppheves så snart det er forsvarlig. 14. januar vet regjeringen ventelig nok til å kunne lempe på de spesielle restriksjonene som rammer landets restauranter. Da bør det igjen bli mulig å servere øl eller vin til et godt måltid utenfor husets fire vegger, gjerne begrenset fram til klokka ti på kvelden.

Presset på Stortinget er av den spesielle typen. Det er ikke flertall for å overstyre regjeringen, slik det var da Erna Solbergs regjering var i en tilsvarende situasjon for ett år siden. «Da opplevde vi at stortingsflertallet overkjørte akkurat dette, mot alle faglige anbefalinger. Det tror jeg vi alle lærte ikke var lurt», sier Erna Solberg i dag.

Onsdag la både Frp og MDG fram forslag om å oppheve skjenkestoppen, men verken Høyre, Venstre eller SV bet på denne kroken. Venstres Sveinung Rotevatn gir riktignok regjeringen råd om å snu i dette spørsmålet 14. januar, men han poengterer at Stortinget ikke bør detaljstyre smitteverntiltak. Argumentet er at dette er regjeringens ansvarsområde.

Rotevatn har et godt poeng, for en slik tilnærming vil styrke Stortinget som kontrollør av regjeringen. Og ansvaret blir plassert tydeligere der det hører hjemme; hos regjeringen. Stortinget må derfor vokte seg for å opptre som regjering. På den annen side blir det litt populistisk når Venstre og SV kommer med klare råd, uten at dette blir fulgt opp med konkrete pålegg i Stortinget. Noen ganger er det klokt å holde kjeft.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen