Kommentar

Vernede vassdrag må forbli urørte

Det brygger opp til omkamp om fredede vassdrag.

«La elva leve». Selv mer enn 40 år siden Altaaksjonen er det fortsatt mange som husker formuleringen som tusenvis av demonstranter etter hvert samlet seg bak.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Flere av landets vernede vassdrag kan bli utbygd for å skaffe Norge ny elektrisk kraft. Sentrale politikere holder døra vidåpen eller på gløtt. 390 vassdrag her til lands er helt eller delvis vernet slik at det ikke er mulig å anlegge kraftverk i disse. Stortinget har nemlig vedtatt verneplaner for vassdrag i flere omganger i perioden 1973 til 2009. Mange har fortsatt den harde striden om utbyggingen av Alta-vassdraget friskt i minne. Og nå kan det altså bli nye runder hvor naturverdier settes opp mot behovet for mer elektrisk strøm.

Fremskrittspartiets Frank Sve mener det er mulig å bygge ut veldig mye kraft i vernede vassdrag uten at det innebærer veldig store inngrep. Han mener det vil være bedre enn å bygge vindkraft på land, som ifølge Sve innebærer formidable inngrep. Han viser også til at det er massiv motstand mot vindkraft på land.

Arbeiderpartiets Terje Aasland viser til at teknologien nå er mye bedre og at det kanskje vil være mulig å bygge ut vannkraft på en mer skånsom måte enn før. Derfor mener han at det må diskuteres om det er mulig å bygge ut vassdrag som er vernet. Det samme mener Senterpartiets Ole André Myhrvold. SVs Lars Haltbrekken er sterk motstander av å gå løs på vernede vassdrag.

Vindkraft er en god uutnyttet ressurs.

Ap/Sp-regjeringen lover å lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og annen energi. På denne bakgrunn varsles det at regjeringen vil sette ned en kommisjon som skal kartlegge energibehovet og foreslå økt energiproduksjon. Målet er at Norge fortsatt skal ha overproduksjon av elektrisk kraft i et år med normal nedbør.

For å hindre at kloden blir for varm må utslippene av klimagasser reduseres. Derfor må verden forbruke mindre olje og gass. Vi må gjennom et grønt skifte. Ren elektrisk strøm er den viktigste løsningen som alternativt «drivstoff» i både transportsektoren og industrien. Da trengs det mer elektrisk kraft i Norge. Spørsmålet blir hvor denne kraften skal hentes fra.

Det er et stort potensial i å få mer kraft ut av hver dråpe i allerede utbygde vassdrag. Regjeringen må sørge for at det blir mer lønnsomt å oppgradere og modernisere gamle kraftverk. Men dette er ikke nok. Vindkraft peker seg ut som en god uutnyttet ressurs for et land hvor det blåser så mye. Havvind er minst kontroversielt. Vindkraft på land møter betydelig motvind.

Men vi kommer neppe unna å bygge noen flere vindmøller på land, så skånsomt som mulig plassert. Alternativet er å gå løs på fredede vassdrag. Hvis vi først åpner denne slusa, kan det bli folkelig motstand som får Alta-bråket til å blekne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen