Kommentar

Norge må ha mer el-kraft

Politikerne må ta et krafttak.

Over halvparten av Europas magasinkapasitet ligger i Norge, og Blåsjø mellom Hjelmeland, Suldal og Bykle er det største av alle. Vannkraft er likevel ikke nok for å erstatte fossil energi.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Behovet for norsk egenprodusert strøm vil øke i årene framover. Forbruket øker mer enn innenlands tilgang på elektrisk kraft. Dette kan vi lese i en fersk analyse fra Statnett. På den annen side kan vi glede oss over at dagens rekordhøye strømpris synes å bli et forbigående kapittel. Vi må imidlertid belage oss på en høyere strømpris enn det som har vært vanlig snittpris de siste årene.

Men nå gjelder det å heve blikket og se framover i tid. Statnett legger til grunn at det årlige strømforbruket vil øke fra 139 terawattimer (TWh) til 158 de neste fem årene. Men den norske kraftproduksjonen følger ikke med i samme tempoet. Dermed vil kraftoverskuddet i et normalår synke fra 15 TWh i 2021 til 3 i 2026.

Enkelt forklart har Norge et kraftoverskudd på 10 prosent i et år med normal nedbør. Om fem år blir overskuddet tilnærmet null. Kraftmangelen vil dermed bli betydelig dersom vi får et år med lite nedbør og kald vinter. Denne kraften må importeres gjennom kabler fra utlandet. Det kommer til å koste dyrt for husholdninger og industri her til lands.

Norge må øke egen kraftproduksjon.

Verden må gjennom et grønt klimaskifte for å hindre at kloden blir for varm. Fossil energi må gradvis avløses av fornybar kraft. I Norge vil det blant annet bli behov for mer strøm til å forsyne elektriske biler, kraftkrevende industri og plattformene på sokkelen.

Nord og sør i Norge bør knyttes sammen med kabler slik at strømprisene blir mer like innenlands. Det er et paradoks at den nordlige landsdelen er fritatt for moms på strømregningen samtidig som kraftprisen der for tiden er mye lavere enn i sør.

Norge er fra naturens side velsignet med mye ren elektrisk kraftproduksjon fra våre vassdrag. Nå er de urørte vassdragene fredet, men det ligger et visst potensial i å modernisere og oppgradere eldre vannkraftverk. Norge må også forsterke innsatsen for energieffektivisering, altså spare strøm der det går an. Videre ligger det store muligheter innen vindkraft.

Men vindkraft på land møter dessverre stor folkelig motstand i Norge. I så måte er det et tankekors at ny vindkraft i Sverige bidrar til å fylle opp tomrommet i det nordiske kraftmarkedet. Havvind bør være et godt alternativ for Norge, men det ligger lenger fram i tid og vil derfor ikke løse kraftetterspørselen på kort sikt.

Dagens rekordhøye strømpriser skyldes flere uheldige faktorer som slår inn samtidig. Det er høye strømpriser i Europa. I tillegg er det lite vann i norske vannmagasiner, som følge av lite nedbør. Strømkablene til utlandet hjelper oss når den norske kraftproduksjonen er for liten. Haken er at høy strømpris i Europa smitter noe over til Norge. Svaret må være at Norge øker egen strømproduksjon, for på dem måten å bli mindre avhengig av import.

Politikerne må ta et krafttak. Ingen kan trylle fram strøm. Den må produseres.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen