Kommentar

Bra, men ikke godt nok

Nå er det alvor – igjen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fredag fram fleire økonomiske tiltak knytt til koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Koronasmitten øker i skremmende takt. Regjeringen får bred støtte for de kontaktreduserende tiltakene. Men store deler av næringslivet og kulturlivet rammes hardt. Skjenkestoppen og antallsbegrensninger er noe av det som svir mest. Derfor er det positivt at regjeringen kommer med gode økonomiske støttetiltak på en bred front.

Fire statsråder presenterte tirsdag en rekke tiltak som skal hjelpe bedrifter, kulturaktører, idretten og den øvrige frivilligheten over kneika. Det er børstet støv av ordninger som ble iverksatt i en tidlig fase av pandemien. Disse er forbedret og forlenget. I tillegg varter regjeringen opp med flere nye støtteordninger.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at det er viktig for regjeringen å skape mest mulig trygghet. Han poengterer at det har vært og er tett kontakt med partene i arbeidslivet for å gjøre ordningene mest mulig treffsikre. Poenget er å holde folk i aktivitet. Paradokset i situasjonen er at store deler av norsk næringsliv går svært bra. Dette kommer også klart fram i løypemeldingen som Næringslivets Hovedorganisasjon presenterte tirsdag.

De som har skoen på vet best hvor den trykker.

Men nå må søkelyset rettes mot de bransjene som blir hardt rammet av de nye og strenge smittevernreglene. Kompensasjonsordningen for næringslivet blir forlenget, men foreløpig bare ut året. Det blir en for kort tidshorisont, skal vi tro signalene fra både NHO og Virke. Og det bør vi gjøre, for pandemien vil i beste fall legge store begrensninger på mye aktivitet langt inn i 2022.

Kompensasjonsordningen må også sees i sammenheng med at det jobbes med en ny ordning for lønnsstøtte. Finansministeren håper at denne kan være på plass i løpet av uka. En lønnsstøtte vil kunne sørge for å holde folk i aktivitet til krisa er over framfor å bli permittert eller oppsagt før den tid.

Lønnsstøtte vil være et fornuftig tiltak i dagens situasjon. Dette har vært et prioritert krav fra LO, NHO og Virke. Problemet er at regjeringen i utgangspunktet strittet imot, men LO skal etter sigende ha satt hardt mot hardt. Samtidig har opposisjonen på Stortinget opptrådt som heiagjeng og i realiteten skapt flertall for lønnsstøtte. Nå må regjeringen konkret innfri.

Det er positivt at ordningene for permitterte og arbeidsledige blir forlenget og forbedret. På den annen side må dette balanseres slik at ikke tiltakene hindrer nødvendig omstilling i arbeidslivet. Regjeringen bør ta inn over seg de ulike reaksjonene som kommer fra arbeidslivets parter. Det synes allerede klart at noen av ordningene bør justeres slik at de kan treffe enda bedre. De som har skoen på vet best hvor den trykker. Krisestøtte må opprettholdes så lenge krisen varer.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen