Kommentar

Den økende ulikheten

Skattesystemet må bli enda mer omfordelende.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum må gjøre skattesystemet enda mer omfordelende, skriver kommentator Kjell Werner.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Ulikhetene i Norge øker mer enn tidligere antatt. Dette viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå. Årsaken er at forskerne som står bak rapporten beregner inntekt på en annen måte enn det som har vært vanlig. Konklusjonen er enkelt sagt at de rikeste i Norge slipper billigere unna i skatt enn resten av oss.

Norge har et progressivt skattesystem hvor skatteprosenten øker i takt med inntekten, men dette gjelder bare til ett punkt. De superrike slipper billigere unna. Den best betalte tusendelen i det norske samfunnet betaler bare 17 prosent i skatt. Og landets 300 rikeste betaler bare i snitt åtte prosent i skatt.

Toppsjiktet i samfunnet slipper fortsatt for billig unna.

I SSB-forskernes nye beregninger av inntekt, har de også tatt med inntekten i selskaper som privatpersoner har aksjer i. Det er delte meninger blant både politikere og økonomer om denne regnemåten gir et dekkende bilde av reelle inntekter.

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner mener at SSB blåser opp forskjellene. Han hevder at forskerne her tar med verdier som i realiteten er låst. På den annen side har SVs Kari Elisabeth Kaski fått blod på tann. Hun mener at skattesystemet er mer urettferdig enn det mange tror.

På forsommeren satte Erna Solbergs regjering ned et utvalg som har fått i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget, som ledes av økonomiprofessor Ragnar Torvik, skal utrede et system der dagens skattenivå ligger fast pluss et alternativ med samlede skattelettelser. Et høyere nivå er dessverre ikke en del av oppdraget.

Problemet er også sammensetningen av utvalget. Økonomer som er kritiske til dagens modeller for beskatning av utbytte er dessverre ikke representert i utvalget. Dagens regelverk gjør det nemlig mulig å styre kapitalen dit den gir høyest mulig avkastning. Så lenge pengene forblir i selskapene, skal de ikke utløse skatt på overskuddet.

Her er det illustrerende å minne om en bred dokumentar i Dagens Næringsliv. For to år siden avdekket avisen hvordan Norges rikeste årlig får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. Dette burde være en tankevekker for noen hver.

Ap/Sp-regjeringen skal ha ros for allerede å ha justert på skatteopplegget i neste års statsbudsjett, og bedre kan det kanskje bli når SV nå har en hånd på rattet. Høye inntekter blir nå skattlagt hardere, mens det gis lettelser for dem som har mindre å rutte med. Samtidig skjerpes formuesskatten og utbytteskatten.

Men toppsjiktet i samfunnet slipper fortsatt for billig unna. Det er å håpe at Torvik-utvalget også ser på denne problemstillingen. Mandatet for utvalget bør justeres dersom det er nødvendig. Ap/Sp-regjeringen må kjenne sin besøkelsestid. Ulikhetene må ikke fortsette å øke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen