Kommentar

Folkekirkens siste olje

Det er flere saliggjørende veier til Rom.

Leder i kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum har besluttet at årets Kirkemøte skal avholdes i november. Foto: Carina Johansen / NTB
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Kjell Werner

Kjell Werner

Kommentator

Den norske kirke anbefaler våre politikere «å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel». Dette vedtaket i Kirkemøtet vekker reaksjoner fra politisk hold, og flere hundre medlemmer har meldt seg ut av Den norske kirke.

Både Frp-leder Sylvi Listhaug og Høyres Sveinung Stensland reagerer kraftig på vedtaket og advarer Kirken mot å oppføre seg som en politisk aktør. I Facebook-gruppen «Stolt oljearbeider» er det nå mange oljearbeidere som forteller at de har fått nok av Den norske kirke.

Kirken bør vokte seg mot å bli for politisk.

Onsdag i forrige uke var det 434 personer som hadde meldt seg ut av Den norske kirke. Det er mer enn i de ti foregående dagene til sammen. Noen av utmeldingene kan riktignok skyldes en annen kampanje fra Human-Etisk Forbund, men de regionale tallene forteller om en klar overvekt av utmeldinger fra bispedømmene i «oljebeltet» på Vestlandet.

– Selvsagt er det et teologisk spørsmål å ta vare på skaperverket, men det er et politisk og faglig spørsmål hvordan man best kan gjøre det, sier Sveinung Stensland til avisen Vårt Land. Høyre-representanten innrømmer at han ikke er blant de mest skriftlærde, men opplyser at han har fått med seg litt fra KFUM og søndagsskolen. Og på denne bakgrunn finner han ikke holdepunkter i Bibelen for Den norske kirkes bønn om stans i oljeleting.

Det er på sin plass å minne om at Den norske kirke her er på kollisjonskurs mot over 70 prosent av norske velgere. Partiene Ap, Høyre, Sp og Frp er for at det fortsatt skal letes etter olje og gass på norsk sokkel. Den norske kirke er heller ikke helt på linje med KrF i dette spørsmålet, for KrF går god for oljeleting i modne områder rundt dagens oljeinstallasjoner.

Norske politikere bør være varsomme med å legge seg bort i Kirkens interne anliggende. På den annen side bør Kirken vokte seg mot å bli for politisk. Den norske kirke er ikke lenger en statskirke. Det bør både politikerne og Kirkens folk være glade for. Samtidig er Kirken en bred folkekirke, noe som forplikter. Det bør være et alvorlig tankekors når oljearbeidere nå melder seg ut i hopetall.

Den norske kirke er forbilledlig raus i mange sammenhenger, men Kirken blir altfor innskrenkende når Kirkemøtet opptrer som et politisk verksted. Da støter Kirken fra seg medlemmer og gjør seg selv mindre interessant for politisk interesserte.

Kirken må gjerne vedta at vi alle må ta klimatrusselen mer på alvor. Målet er det bred enighet om, men det er flere saliggjørende veier til Rom. Den ene veien til klimamålet er nødvendigvis ikke mer i tråd med Bibelens ord enn andre. Den siste olje har fått ny betydning.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen