Kommentar

Fadese eller villedende markedsføring?

Det var nesten så klimaministeren ropte ut i Stortingssalen: Mine ambisjoner er større enn dine!

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Både stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) glimret med sitt fravær fra Stortingets muntlige spørretime onsdag. Borten Moe var syk, mens Hansen kanskje hadde annet å gjøre. Som å legge en plan for hvordan hun skal redde sitt, presidentskapets og Stortingets gode navn og rykte. Det må kunne kalles gyldig fravær.

Kåssen i alle dager klart dokker det?

—  Lars Haltbrekken

Uansett, med statsrådens fravær ble det mer tid for Stortinget til å grille de statsrådene som faktisk møtte opp, helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og gutten i røyken, klimaminister Espen Barth Eide (Ap). Brennhet tilbake fra klimaforhandlinger i Glasgow. Han ble gratulert av Høyres Nikolai Astrup med innsatsen for fedrelandet under klimaforhandlingene. Høflighetsfrasene skulle ikke vare. Men såpass gemyttlig var det at Barth Eide ærbødig kalte Astrup for statsråd.

Astrup gasset på. Han lurte, som alle jo gjør, på hva i all verden Barth Eide og regjeringen tenkte på når de la på et par millioner tonn CO₂ i budsjettet for 2022, og hvor det hadde blitt av den friske, grønne klimamilliarden i budsjettet som statsministeren så høy og mørk hadde lovet. Astrup ramset opp kutt og fikk ikke regjeringens regnestykke til å gå opp. Støres grønne milliard var forsvunnet. Er det ikke villedende markedsføring, undret Astrup.

SVs Lars Haltbrekken var heller ikke imponert over den nye regjeringens klimasatsing. Han kalte det «et kunststykke» å klare å svekke en fra før svak klimapolitikk, og retorisk sa han: Og president, det hadde vært fristende å spørre statsråden: Kåssen i alle dager klart dokker det?

Han spurte ikke om det, men han lurte på hva Barth Eide aktet å gjøre for å rette opp i «denne fadesen» i starten av regjeringsperioden, og faktisk forsterke klimapolitikken? For president, sa Haltbrekken, ministeren må være enig i at det er «et elendig» svar på Glasgow-toppmøtet å starte med en svekkelse av en altfor dårlig klimapolitikk.

Kunststykke. Fadese. Elendig. Hilsen samarbeidspartiet SV. Barth Eide takket for et godt og viktig spørsmål. Og forklarte.

Frp kastet seg på, med bekymring for at det norske folk ikke forstår klimapolitikken og især effekten av elektrifisering av sokkelen. Barth Eide svarte med at han ville møte det med å skulle bli enda bedre på å forklare.

MDGs Kristoffer Robin Haug lurte med rette på hva som nå skjer etter at EU tirsdag sa nei til å hjelpe verdens rikeste land med finansene som må til for å sette i gang med karbonfangst og -lagring på søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Barth Eide kunne ikke love milliardene på stående fot i Stortinget, men sa han allerede hadde vært i kontakt med flere kollegaer i regjeringen. «Jeg deler ett hundre prosent representantens engasjement for Klemetsrud-anlegget. Det er ikke mulig å nå verken verdens, landets eller hovedstadens klimamål uten karbonfangst og -lagring. Det må vi få til», sa statsråden fra Majorstuen. Selv om ministeren mente det ville få vesentlige budsjettmessige konsekvenser. Dette er gode nyheter, Oslo.

Tidligere klimaminister Ola Elvestuen (V) meldte seg også på. Ville Norge følge EU, ville vi forsterke målene i tråd med Glasgow-avtalen? Det er lett å si at man skal kutte 55 prosent, men vil dere legge fram en plan?

Svaret er ja, svarte Barth Eide.

Barth Eide er en mann med en plan. En klimaplan. Han må forbanne hvert øre i kutt i veibruksavgiften som partner Senterpartiet har trumfet gjennom og som har gitt han nesten to millioner ekstra tonn med CO₂ å forsvare på inn- og utpust. Barth Eide svelger unna bensinen og puster med magen. Rolig peker han på at 2022-budsjettet faktisk er bedre enn Høyres praksis i 2021, men dårligere enn Solbergs mål. Et mål hun vel innerst inne visste at hun aldri ville stå ansvarlig for.

Den nye regjeringens klimapolitikk har kommet skjevt ut. Billigere bensin enn Erna Solberg ønsket seg er, som Haltbrekken ville sagt et kunststykke å få til. Den grønne klimamilliarden er som Astrup hevder, borte i budsjettet. Flere kutt enn tilskudd. En tydelig svekkelse, hilsen Høyre. Erkjenner statsråden at man kutter mer enn man legger på, spurte Astrup.

Nei, det spørs på hvordan man regner, svarte Barth Eide, som lente seg tungt på Stortingets talerstol. Men han står støtt. Han slår nærmest ut med armene når han minner om at de har sittet to uker i regjering. Astrups gjeng hadde åtte år. Det kommer en ny, oppdatert klimaplan. Det kommer et klimabudsjett for hver eneste samfunnssektor. CO₂-avgiftene øker med 28 prosent i 2022, og skal økes videre. Det skal rulles ut ladestasjoner i bygd og by. Og kanskje det viktigste grepet: Det skal inngås et klimapartnerskap med næringslivet.

I duellen med Astrup sa han «jeg vil sterkt understreke at vi har en sterk ambisjon om at klimamålene skal nås». Barth Eide snakker mye om ambisjoner. Klokka tikker. Regjeringen kan ikke dytte kuttene foran seg særlig lenge. I budsjettet for 2023 må det leveres kutt. For å unngå fadese.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen