Kommentar

Syk form for bonus

Sykelønna settes indirekte i spill.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) avfeier pensjonskritikk fra Høyre som «freidig». Foto: Terje Bendiksby / NTB
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Stortingsrepresentant Anna Molberg (H) synes det er positivt at bedrifter bruker bonus for å få ned sykefraværet blant de ansatte. SVs Kirsti Bergstø mener det er alvorlig at ansatte som er syke blir straffet for det økonomisk.

Nettavisen E24 har fortjenstfullt avslørt bedrifter som har mildt sagt spesielle bonusordninger, det være seg for å premiere ansatte som ikke organiserer seg eller møter opp på jobb når de egentlig er syke. I flere av tilfellene har bedriftene klokelig endret på ordningene når det har blitt satt søkelys på dem.

Hadia Tajik er for passiv i sin tilnærming.

– Det er bra at bedrifter tenker kreativt rundt hvordan de kan få ned sykefraværet. En bonus for tilstrekkelig oppmøte er et godt insentiv. Jeg ser ikke hvordan SV kan mene at dette er et problem, sier Molberg til E24. Hun peker på at Norge har et høyt sykefravær og hyller derfor såkalt tilstedebonus.

Ansatte i Tess har gjennom flere år fått halvert bonusen ved sykefravær. Også i Jysk-butikkene har ansatte fått trekk i bonusen ved fravær. Ikea-ansatte fratas bonus dersom de er langtidssykmeldt eller i permisjon.

I 1978 vedtok Stortinget enstemmig å innføre retten til full lønn under sykdom. Høyres Jo Benkow var forbilledlig positiv og stilte følgende betimelige spørsmål: «Hvem er det som er mest engstelig for en moralsk utglidning, uberettiget utnyttelse av systemet og nokså bastante påstander om ukontrollert overforbruk?». Og han svarte selv slik: «Jo, det viser seg å være oss som fra før av er sikret full lønn under sykdom, som har rimelig god helse, som utrolig nok har et givende og stimulerende arbeid og som er privilegert i forhold til hundretusener av landsmenn».

Kloke ord fra Benkow som Anna Molberg og likesinnede bør lytte til. Høyre har tidligere foreslått innstramminger, men partiet har de siste årene vært «patent» i dette spørsmålet. Molbergs linje innebærer imidlertid en dramatisk undergraving av prinsippet om full lønn under sykdom. Sykelønnsordningen settes indirekte i spill. Her kommer Høyres sanne ansikt til syne.

SVs Kirsti Bergstø har spurt arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) om lovverket tillater slike bonuser. Ministeren unnlater å svare direkte, men oppfordrer i stedet Bergstø til å komme med konkrete innspill til lovendringer.

Tajik opplyser at likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering, blant annet ved sykefravær. På en annen side tillater lovverket forskjellsbehandling på visse vilkår.

Hadia Tajik er for passiv i sin tilnærming. Ministeren bør selv gå dypere inn i problemstillingen. Hvis ikke lovverket er godt nok til å stoppe syke bonuser, bør det skjerpes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen