Kommentar

Nå må Norden limes sammen

Det nordiske vennskapet fikk en knekk under pandemien.

God stemning. De nordiske ministrene er enige om at gjenopprette de åpne grensene. Her klemmer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Danmarks statsminister Mette Fredriksen. 
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Statsminister Jonas Gahr Støre måtte tåle kjeft, særlig fra svensk hold, da han møtte andre nordiske politikere på Nordisk råds møte i København onsdag.

Hans Wallmark fra høyrepartiet Moderaterna karakteriserte de stengte grensene mot Norge som pandemi-nasjonalisme. Han hevdet at det viktigste burde være å stoppe smitten, ikke stoppe mennesker. Jonas Gahr Støre tok Erna Solbergs regjering i forsvar og poengterte at importsmitten var en reell trussel.

Norden må stå bedre rustet til å møte nye kriser.

I København ble det lagt fram en rapport med 12 forslag på tiltak som skal kunne sette de nordiske landene, i fellesskap, bedre i stand til å møte nye kriser. Ett av forslagene er å innføre et system med felles nordisk reisebevis. Da kan vi unngå en full stengning av grensene, med de følger det blant annet får for arbeidstakere som jobber i nabolandet. Teknisk sett bør det ikke være vanskelig å innføre et felles nordisk reisesertifikat, heter det i rapporten.

Det er et tankekors at vi har hatt passfrihet, og dermed bevegelsesfrihet, innad i Norden siden 1950-tallet. Men da pandemien rammet oss alle ble det likevel stengte grenser. Situasjonen kunne ha blitt annerledes og bedre dersom det nordiske samarbeidet hadde vært sterkere gjennom flere mekanismer for fellesløsninger. I så måte er det interessant at det blant annet foreslås å opprette en egen nordisk enhet for sivil kriseberedskap, et pilotprosjekt for felles innkjøp av vaksiner og undersøke muligheten for et felles nordisk beredskapslager.

En pandemi må bekjempes globalt, regionalt og nasjonalt. Paradoksalt nok gir EU-samarbeidet sterkere bindinger enn nordisk samhold, også for EØS-landet Norge. Da koronasmitten bredte seg på hele kloden, valgte hvert land i første rekke å tenke på seg selv. Nasjonalstatene tok ansvar og ble på mange måter seg selv nok.

Sverige valgte en annen linje enn de øvrige nordiske landene. Det ble også størst smitte og flest dødsfall i Sverige. Men det var også store geografiske smitteforskjeller innad i landene. I så måte ble landegrensene i Norden en kunstig grense. Derfor er det en god idé å innføre et felles nordisk reisebevis. Det bør snarest utredes hvordan dette praktisk kan bli en realitet. Slik kan den nordiske passfriheten videreføres i ny drakt.

Det nordiske samholdet fikk sprekker da den nasjonale tankegangen tok overhånd under pandemien. Nå må Norden limes sammen igjen. Det er tid for å slikke sårene og skape ny forbrødring over landegrensene. Vi må lære av det som gikk galt de siste to årene. Norden må som samlet enhet stå bedre rustet til å møte nye kriser. Hermetisk stengte grenser bør ikke bli svaret neste gang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen