Kommentar

Tøffere enn toget

Regjeringen må presse mest mulig tannkrem tilbake på tuben.

Arbeiderpartiets Jon-Ivar Nygård har tatt over statsrådsstolen i samferdselsdepartementet. Foto: Heiko Junge / NTB
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Kjell Werner

Kjell Werner

Kommentator

Ap/Sp-regjeringen vil stoppe konkurransen på jernbanen. Men det er ikke åpenbart at det politiske handlingsrommet er stort nok. Det er derfor positivt at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tøffer seg overfor EU. Regjeringen sørger klokelig også for at EUs fjerde jernbanepakke blir tema i EØS-komiteen allerede fredag.

«Vi mener at anbud ikke er riktig virkemiddel for å tilby de reisende et godt jernbanetilbud. Det bør være stor nasjonal frihet til å velge bort dette», skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i et svar til stortingsrepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes. EØS-komiteen er organet for godkjenning av direktiver og forordninger som regulerer forholdet mellom EU og landene med EØS-tilknytning.

Togdrift er dårlig egnet for konkurranse.

Problemet er at Erna Solbergs regjering sørget for at EUs fjerde jernbanepakke ble godkjent på et møte i EØS-komiteen 24. september. Dette var riktignok i tråd med vedtatt politikk i forrige periode, men den formelle godkjennelsen skjedde etter høstens valg. Da var det flertall på Stortinget for å si nei til jernbanepakken.

Derfor går nå Ap/Sp-regjeringen i dialog med EU for å få unntak fra deler av jernbanepakken. Samferdselsminister Nygård gjør det klart at regjeringen vil stoppe ny konkurranseutsetting av persontrafikk på jernbanen. Dette betyr i klartekst at statlige Vy (selskapet som tidligere gikk under navnet NSB) neste år får tilbud om å kjøre togene på det sentrale Østlandet. Nygård forsikrer samtidig at Go-Ahead og SJ fortsatt skal få kjøre på sine togstrekninger i tråd med inngåtte avtaler.

Det hører med til historien at Erna Solbergs regjering klarte å slippe utenlandske aktører inn på togstrekningene vest, sør og nord i landet. Dette ble resultatet av en storstilt jernbanereform anført av Høyre og Fremskrittspartiet.

– Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet den tilbake. Dette skal bli en modernisering på linje med da Høyre liberaliserte telemarkedet, proklamerte Høyres Linda Hofstad Helleland høsten 2014.


Nå blir det opp til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård å unngå for mye søl når han skal presse mest mulig tannkrem tilbake på tuben. Togdrift er dårligere egnet for konkurranse enn for eksempel busstrafikk. På togsporene kan det nemlig ikke gå flere tog parallelt. Inngåtte avtaler med Go-Ahed og SJ må overholdes. Det store spørsmålet er imidlertid hvor stort handlingsrom Norge har innenfor EØS-avtalen. Kan EU tvinge Norge til å måtte sette nye kontrakter ut på anbud? Svaret bør bli nei.

Norge og EU bør være tjent med at det her gis unntak fra hovedregelen. Alternativet er en politikk som fører til at den jevne nordmann får svekket tillit til EØS-avtalen. Det vil i tilfelle være svært uheldig for både Norge og EU.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen