Kommentar

Hakk i Høyre-plata

Si meg hvem du omgås, så skal jeg si hvem du er.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skal stå for den offisielle åpningen av det nye direktoratet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Kjell Werner

Kjell Werner

Kommentator

Høyres Henrik Asheim er redd for at LO skal få for stor makt over Ap/Sp-regjeringen. Arbeidsminister Hadia Tajik slår tilbake. Hun mener at ikke bør være kontroversielt at regjeringen har kontakt med en arbeidstakerorganisasjon med nesten en million medlemmer.

– Det forteller mye om Høyres politiske ståsted at de mener dette er kontroversielt, sier Tajik til FriFagbevegelse. Asheim mener han ser konturene av et «trepartssamarbeid som i større grad blir et samarbeid mellom LO og Arbeiderpartiet». Han hevder at det var slik forrige gang landet hadde en Ap-ledet regjering.

Det bør ikke overraske at Tajik og Asheim krangler om LOs rolle.

– For oss vil Unio, YS, Akademikerne og arbeidsgiversiden være veldig viktige lytteposter, sier Asheim. Ved å uttale seg slik sier Asheim indirekte at det ikke er fullt så viktig for Høyre å lytte LO. Dette er hakk i hakk i den gamle Høyre-plata, samme tone som vi hørte fra den kanten under den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg.

Tajiks første oppdrag som arbeidsminister var å besøke LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Ministeren mener det var naturlig å starte hos LO siden det er regjeringens politikk å flytte mer makt til arbeidsfolk og styrke deres rettigheter. Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er. Tajik poengterer på den annen side at hun allerede har tatt kontakt med NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Det bør ikke overraske at Asheim og Tajik krangler om hvilken posisjon og rolle LO bør ha overfor Stortinget og regjeringen. Mer interessant er det å se på hva som konkret gjøres, når Høyre har makt og når det er Ap som sitter i regjering.

Erna Solbergs regjering har liberalisert arbeidsmiljøloven ved blant annet å gi generell adgang til midlertidige ansettelser. En tilnærmet samlet fagbevegelse demonstrerte mot en slik håndsrekning til arbeidsgiverne. LO, YS og Unio sto her skulder ved skulder. Og nå har landet fått en regjering som igjen er på fagbevegelsens side i dette og andre stridsspørsmål for arbeidslivet.

Det er også på sin plass å minne om at Solberg-regjeringen hadde som uttalt politikk å anerkjenne arbeidstakere som velger å være uorganisert. Ap/Sp-regjeringen har lovet å doble skattefradraget for fagforeningskontingent. Dette er noe som vil komme alle fagorganiserte til gode, ikke bare LOs medlemmer.

Solberg-regjeringen har satt ned mange ekspertutvalg hvor arbeidslivets parter ikke fikk være med. Det har vist seg å være lite konstruktivt og skapt fastlåste situasjoner som kunne vært unngått. Her bør den nye regjeringen legge seg på en annen linje, gi arbeidslivets parter en hånd på rattet fra første stund. Det vil gi gode løsninger på kort tid og vil i praksis bygge opp under den norske samfunnsmodellen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen