Kommentar

Tillitsreform med bismak

Tillit og manglende tillit er et politisk dilemma.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Ap, Sp og SV har lovet en tillitsreform i offentlig sektor. Men partiene har samtidig vedtatt flere unntak fra dette løftet. Det bekymrer forståelig nok kommunenes fremste talsmann, KS-sjef Bjørn Arild Gram.

– Vi ser at det er stor oppmerksomhet om tilliten og friheten til den enkelte arbeidstaker. Men en tillitsreform må gi kommunene økt selvstyre hvis det skal være noe poeng, sier Gram til Aftenposten. Han viser til at Ap, Sp og SV har vedtatt programposter som også innebærer mindre tillit til kommunene. Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås lover imidlertid at KS og kommunene skal tas med på råd om hvordan en tillitsreform skal utformes.

Vettet er slik sett likt fordelt.

Her følger noen eksempler på de tre partienes unntak fra en tillitsreform: Ap vil ha en nasjonal norm for skolehelsetjenesten og visse krav til innholdet i SFO/AKS. Sp krever at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere og at 25 prosent skal være fagarbeidere. SV vil innføre bemanningsnormer i både eldreomsorgen og i barnevernet.

Allerede i 2017 vedtok LO-kongressen å kreve en tillitsreform i offentlig sektor. Det store gjennombruddet for denne tanken kom i november 2019. Da varslet Ap-leder Jonas Gahr Støre at Ap vil skrote ideen om «New Public Management». Støre gikk inn for å erstatte målstyring og markedstenking med en tillitsreform i offentlig sektor. Nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte, var beskjeden fra Støre.

Men partiene taler med to tunger. Bjørn Arild Gram mener at friheten og handlingsrommet for de ansatte må vike når plikter og rettigheter blir mer detaljert på stadig flere områder.

– Alt papirarbeidet, all kontrollen og alle tellekantene, de kommer fra noe, og det er alle hjertesakene, sier Gram. Han peker på at bemanningsnormer låser fast kommunenes muligheter til å prioritere mellom oppgaver.

Bak hver statlig norm og rettighet ligger det gode intensjoner. Problemet er at summen av disse unntakene svekker det lokale selvstyret. Rikspolitikerne har i realiteten ikke full tiltro til lokale politikere og ansatte i kommunene. Men de som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor må vi godta at oppgaver løses på litt forskjellige måter. Vettet er slik sett likt fordelt.

Det hører med til historien at Bjørn Arild Gram er en innflytelsesrik Sp-politiker med lang fartstid lokalt og regionalt i Trøndelag. Spørsmålet blir om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er lydhør for signalene fra Gram, og om han får Støre med på notene.

Dersom tillitsreformen skal bli reell må noen rikspolitiske kjepphester settes på stallen.