Kommentar

Nå er det visstnok vanlige folks tur

Om vi ikke skal bli belønnet for å bo i Oslo, bør det i hvert fall ikke straffes.

Den som bor på Hamar får pendlerfradrag for å jobbe i Oslo. Den som bor i Oslo og jobber her, får 3 millioner kroner mer i gjeld, skriver Heidi Nordby Lunde.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Løfter om at statlige ansatte ikke trenger å bo i Oslo for å jobbe i et etablert fagmiljø med kontor i Oslo. Økt pendlerfradrag for å kunne jobbe i Oslo, men ikke bo i Oslo.

Nye og omlokaliserte statlige virksomheter skal i hovedsak lokaliseres utenfor Oslo og sentrale kommuner i Oslo-området. Etablering av statens hus, der statlige ansatte som jobber i etater som er i Oslo, kan sitte sammen i jobbfellesskap andre steder i landet.

Tror du at dette er resultatet av pågående regjeringsforhandlinger med Senterpartiet så tar du feil.

Selv om evalueringen av tidligere utflyttinger viste at dette var kostbart, lite effektivt, hadde små regionale virkninger og førte til svekkede eller ødelagte fagmiljøer, så har mer utflytting også vært den borgerlige regjeringens uttalte politikk.

Til tross for dette vil nok Raymond Johansen og byrådet i Oslo savne Høyre i regjering. Konstellasjonen Ap, Sp og SV har ikke blitt mer Oslo-vennlig siden sist de satt i regjering. Tvert imot.

De har konkurrert om å nøre opp under en unødvendig konflikt mellom by og land.

Når man først har manet frem misnøye, skal det mye til for å bøte på den følelsen. Det kommer nok Oslo til å få kjenne på. For når det nå visstnok er vanlige folks tur, så virker det som om vanlige folk bor alle andre steder enn her.

Vi bor i en by med landets høyeste boligpriser, med en boligmangel som bare kommer til å bli større ettersom det reguleres for sakte og bygges for lite til å møte det reelle behovet for boliger i Oslo. For seks år siden hadde førstegangskjøpere mulighet til å kjøpe rundt 16 prosent av alle boligene til salgs i Oslo uten foreldrehjelp.

Andelen er nå knappe 1 prosent. Likevel får folk som er bosatt andre steder skattefradrag dersom de jobber i Oslo. I skrivende stund finner jeg en 68 kvadratmeter sentrumsnær leilighet i Oslo til salgs for rundt 6 millioner kroner på Finn.no.

Til sammenligning koster en lignende leilighet midt i Hamar sentrum 3 millioner. Den som bor på Hamar får pendlerfradrag for å jobbe i Oslo. Den som bor i Oslo og jobber her, får 3 millioner kroner mer i gjeld. De rødgrønne har lovet å øke pendlerfradraget ytterligere.

Under dagens regjering har endringene i kommunenes og fylkeskommunenes inntektssystem sikret at Oslo kommune og byrådet nå har 920 millioner kroner mer å rutte med hvert eneste år. Sist de rødgrønne styrte gjorde de om på inntektssystemet til kommunene så Oslo tapte 160 millioner i inntekter i året.

Det er mye penger dersom vi regner de om til antall lærere og sykepleiere vi kunne fått.

Men det er småpenger i forhold til de investeringene byen vår trenger innenfor kollektivtrafikk, og som nå ligger på forhandlingsbordet. Senterpartiet har gått til valg på å kutte såkalte byvekstmidler som nettopp skal gå til kollektivsatsinger i de store byene. Det blir ikke mindre trangt på trikken av det.

I Oslo ville bygging av Manglerud-tunnelen ikke bare åpne opp for nye muligheter for bolig- og byutvikling. Det ville gitt tryggere skolevei og bedre livskvalitet til 50.000 innbyggere. Her er det ikke en rødgrønn regjering som har strittet imot, men et rødgrønt byråd som ikke vil medfinansiere dette.

I stedet bygges nå verdens største fullskala skipstunnel på Stad. I Stortinget har SV og Sp i tillegg fått Ap med seg på å vedta at Nord-Norgebanen skal realiseres. Da spørs det om vi kommer til å se lys i enden av den sårt tiltrengte Oslo-tunnelen.

Det snakkes mye dialekt i byen vår. De som har flyttet hit, trives med det mangfoldet som er her. Vi skal kanskje være glade for at vi ikke trenger pendlerfradrag, fergeavløsningsmidler, lavere arbeidsgiveravgift, raskere nedbetaling av studielån, gratis tomter eller andre lokkemidler for å få folk til å ville bo her.

Men Oslo har også utfordringer, og menneskene som bor her fortjener også å bli sett, hørt og lyttet til. Byen vår består av både vanlige og usedvanlige folk, med vanlige og usedvanlige utfordringer, ønsker og behov. Om vi ikke skal bli belønnet for å bo her, bør det i hvert fall ikke straffes.

Sist vi hadde en rødgrønn regjering, reiste daværende kommunalminister Liv Signe Navarsete på turné rundt i landet for å snakke om motmakt til hovedstaden. Hun kritiserte den arrogante makteliten i Oslo. Som jo er litt spesielt når du selv sitter i regjering. La oss håpe det ikke skjer igjen. For Oslo består faktisk av folk flest. Eller vanlige folk, om du vil. Og nå er det jo deres tur.

Mer fra: Kommentar