Kommentar

Tillit samler de rødgrønne

En tillitsreform i offentlig sektor kan bli en vinnersak.

Andre nestleder i LO, Roger Heimli, mener forslaget om skattelette vil øke forskjellene blant unge.
Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

De rødgrønne partiene er skjønt enige om å gjennomføre en tillitsreform for offentlig sektor. Nå er LO tydelig på hva en slik reform konkret bør inneholde. Dette er en god oppstart for en eventuell rødgrønn regjering etter valget.

Nå er det valgkamp, og derfor har LO-familien behov for å vise kortene overfor velgerne. LO har nemlig et klart ønske om at Ap, Sp og SV bør danne regjering dersom valget gir grunnlag for en slik koalisjon. Meningsmålingene har over lang tid vist flertall for disse tre partiene. Senterpartiet vil riktignok bare ha Ap med på regjeringslaget. SV nevnes ikke, men det blir en annen skål.

Her ser vi et klart politisk skille.

Allerede i 2017 vedtok LO-kongressen å kreve en tillitsreform for offentlig sektor. Det ene opposisjonspartiet etter det andre har sluttet opp om en slik politikk. Det store gjennombruddet skjedde i november 2019. Da varslet Ap-leder Jonas Gahr Støre at Ap vil skrote ideen om «New Public Management». Støre vil erstatte målstyring og markedstenkning med en tillitsreform i offentlig sektor. Nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte, var beskjeden fra Støre. Og så ble dette løftet om tillit nedfelt i Ap-programmet for neste stortingsperiode.

Samtidig var Støre nøye med å poengtere at det var behov for flere av reformene Ap sto bak under Gro Harlem Brundtlands og Jens Stoltenbergs perioder som statsministre. Støre hevdet at det var riktig å gjøre om det trauste Televerket til Telenor, overføre sykehusene til staten og slippe private eiere til i Statoil. «Men noe gikk galt på veien», sa Støre og innrømmet at det som begynte som en «fristilling» har blitt en tvangstrøye i deler av offentlig sektor.

Ap, Sp og SV har etter hvert funnet samlende standpunkter om mye av innholdet i det som kan bli en tillitsreform i offentlig sektor. Og nå går altså LO et skritt videre med å konkretisere ytterligere. LO-nestleder Roger Heimli har ledet LO-utvalget som har utarbeidet som har munnet ut i LOs ferske plan.

LO stiller følgende fire hovedkrav til en tillitsreform: Utsetting og privatisering av offentlige oppgaver må stanses og reverseres. Organisasjonsmodeller basert på internfakturering og bestiller-utfører-tekning skal fjernes. Bruk av målstyring av tjenester skal kraftig reduseres. Det må satses mer på å drive med egne ansatte, i hele stillinger.

Det er neppe tilfeldig at LO presenterer sin tillitsreform nå i innspurten av valgkampen. Her ser vi et klart skille mellom de borgerlige partienes politikk og opposisjonens alternativ. Ap, Sp og SV bør ha gode forutsetninger til å gjøre denne reformen til en vinnersak. Det handler i bunn og grunn om å vise de offentlig ansatte større tillit.