Kommentar

Gjenta etter Einar, Erna: «Det som kan true det norske folkets frihet og demokrati – det er den fare som…»

«God fredag»-spalten: Høyre-statsminister Erna Solberg kan gjerne låne landsfader Einar Gerhardsens ord om hun vil ta et tydeligere oppgjør enn «jeg ville ikke ha brukt de ordene» overfor ekstreme krefter på egen politisk fløy.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Ti år etter 22. juli er ikke konspirasjonene blitt færre, Ap-hatet redusert eller kommentarfeltene mer preget av folkeskikk. Snarere tvert imot. Det fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre til å si at «politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser mot det høyreekstreme, ikke lukke øynene». Høyres Fabian Stang og Frps Sylvi Listhaug lot seg provosere. Nettrollene ble mobilisert, men det skjedde noe annet også: Flere av høyresidens politikere og meningsbærere tok selvkritikk for debattklimaet og viste forståelse for Støres utspill. Selv om Erna Solberg deretter tok avstand fra problemstillingen overfor VG, er mange partifeller åpent uenig med statsministeren. Det kan bety at den brede høyresiden etter hvert blir klar for å adressere den verste retorikken og høyrepopulismen, akkurat som da venstresiden selv tok oppgjøret med kommunismen her til lands.

Etter at kommunistene hadde kuppet makten i Tsjekkoslovakia i 1948, fryktet statsminister og Ap-leder Einar Gerhardsen at også norske kommunister ville avskaffe demokratiet. Han var nådeløs overfor gamle allierte fra talerstolen på Kråkerøy: «Det som kan true det norske folkets frihet og demokrati – det er den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. Den viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten, er å redusere kommunistpartiet og kommunistenes innflytelse mest mulig». 73 år senere er spørsmålet om Erna Solberg vil bruke like tydelige ord mot de ekstreme på høyresiden?

Flere utdrag fra Gerhardsens forståelse av demokrati og ytringsfrihet tåler å bli gjentatt i dagens polariserte offentlighet. Som: «Vi må ikke skape noen hetsstemning mot dem. Vi skal ikke bekjempe dem med de samme metodene som deres tsjekkiske partifeller bekjemper sine politiske motstandere. De norske kommunister vil fortsatt kunne nyte godt av alle demokratiske rettigheter. De vil kunne tale og skrive fritt». (…) «Deres representanter i Stortinget og kommunestyrer vil kunne fortsette sitt arbeid der, inntil velgerne i frie valg erstatter dem med andre». Det viktigste budskapet i en verden på vei inn i en kald krig: «Vi skal kjempe mot kommunistene med demokratiske midler og åndelige våpen».

Det siste sitatet jeg har lånt fra den legendariske «Kråkerøytalen», kan både gjentas og forstås ordrett den dag i dag: «I en tid som denne, hviler det et stort ansvar på alle politiske partier og deres tillitsmenn, på alle organisasjoner og på pressen. Hvis en noen gang skulle ha rett til å stille krav om saklighet og anstendighet i den offentlige debatt, så burde det være i en tid som den vi nå gjennomlever».

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen