Kommentar

Tilliten er svekket

Vaksineringen av Stortinget kan øke politikerforakten.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Befolkningen har lojalt fulgt regjeringens smitteverntiltak. Det har de gjort fordi de har ment at myndighetene har truffet gode beslutninger. Nedstengingen av samfunnet, de strenge smitteverntiltakene og vaksinasjonsprogrammet hadde ikke latt seg gjennomføre uten befolkningens tillit til at dette er god politikk.

Regjeringens vedtak om å la statsråder og stortingspolitikere snike i vaksinekøen har svekket tilliten til politikken og trolig bidratt til å øke politikerforakten. Det er ufattelig at regjeringen kan gjøre noe så dumt nå som landet er på vei ut av pandemien og inn i valgkampen. Det første man lærer på et nybegynnerkurs for politikere er at timing er avgjørende.

Forskjellsbehandlingen kunne kanskje ha blitt akseptert på starten av pandemien. Men ikke nå. Stortinget og regjeringen har klart seg utmerket gjennom krisen. Det er derfor ingen saklig grunn til å tilby friske 40-åringer vaksine når det fortsatt er stort underskudd på vaksiner i landet. Folk reager naturlig nok sterkt når de ser at politikere får vaksine de ikke har bedt om, når frontsoldatene i vaksinekampen, som lærere og helsearbeidere, er blitt nektet å rykke fram i køen.

Det er ufattelig at regjeringen kan gjøre noe så dumt.

Regjeringen har bestemt at vaksineringen av befolkningen skal foregå etter strenge kriterier. Alle må stå i kø til det blir deres tur. Folk har godtatt det og ventet tålmodig i lang tid. Det blir derfor reagert sterkt når politikere som har bestemt køsystemet, bestemmer at de selv skal slippe å stå i kø. Det provoserer og det kolliderer med folks rettferdighetssans. Det må være sammenheng mellom liv og lære.

Det er bra for Stortingets omdømme at noen av profilene har sagt et tydelig nei. Bjørnar Moxnes fra Rødt, Audun Lysbakken fra SV, Trygve Slagsvold Vedum fra Sp og Sylvi Listhaug fra Frp har vært prisverdig tydelig på at de ikke vil være med på Erna Solbergs opplegg.

Michael Tetzschner fra Høyre vil heller ikke være med på å snike i vaksinekøen. Det var en fornøyelse å høre ham informere justisminister Monica Mæland (H) i Debatten på NRK om situasjonen i Stortinget. Påstanden om vaksinering av beredskapsmessige hensyn er ikke godt underbygget, slo han fast. Det kan ikke vises til konkrete eller uhåndterbare problemer under koronaen. Det har oppstått praktiske ulemper som bruk av hjemmekontor og webmøter. Men det har også alle andre måttet takle. Ikke på noe tidspunkt har det vært grunn til å frykte for at Stortinget ikke kunne ivareta sine institusjonelle oppgaver fullt ut.

Stortinget har som institusjon ikke selv bedt om særbehandling. Det sier sitt. Stortinget bør som institusjon si nei til særbehandling, for ikke å bidra til en ulikhet som ikke lar seg begrunne godt nok, mente Michael Tetzschner. Han viste til at medlemmer av den svenske Riksdagen, det danske Folketinget og den finske Riksdagen står i vaksinekø som alle andre.

Det ble ingen god kveld for justisministeren. Kvelden ble ikke bedre av at programleder Fredrik Solvang viste fram en meningsmåling der 82 prosent av de spurte sa nei til å la politikerne snike i køen. Tetzschner har folket med seg når han sier nei til særbehandling av stortingsrepresentanter.

Regjeringens ansikt utad i kampen mot koronaen, helseminister Bent Høie (H), vil heller ikke la seg vaksinere utenfor tur. Det at helseministeren ikke er med, burde selvfølgelig ha ført til at statsministeren hadde skrinlagt planen. Høies nei er alene nok til å undergrave tilliten til prosjektet.

Regjeringens fremste rådgiver i vaksinesaker, Folkehelseinstituttet (FHI), advarte. Det var ingen helsefaglige grunner til å prioritere friske politikere. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var heller ikke med på dette. Statsministeren og justisministeren hevdet at planen om snikvaksineringen av politikerne bygde på faglige råd. Da justisministeren ble spurt om hvem som hadde gitt rådet, svarte hun at det kom fra hennes eget departement.

Statsråder får i løpet av året mange forslag fra sitt embetsverk. Noen er gode, andre er dårlige. Statsråder er ikke forpliktet til å følge rådene. I dette tilfellet har justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg fulgt et svært dårlig råd. Opplegget er en invitasjon til opprør mot vaksineprogrammet og økt politikerforakt. Regjeringen har fått som fortjent.