Kommentar

Et hull som må tettes

Tennene behandles dessverre ikke som en del av kroppen.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Tannlegeregningen er ofte en dyr affære. Derfor kvier mange seg for å gå til tannlegen. Årsaken er at tannbehandling ikke dekkes økonomisk av det offentlige på samme måte som helsetilbud for resten av kroppen. Helseutgifter som overstiger egenandelen på 2460 kroner, er nemlig gratis. I dag er det gratis tannhelse bare for barn under 18 år og enkelte andre grupper.

– Tannhelse er et gapende hull i velferdsstaten vår. Det hullet vil Rødt tette, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen. Og han får langt på vei støtte fra den politiske venstresiden, som mener at tannhelse kan bli en god sak i valgkampen. Problemet er at det blir en svært dyr reform, som derfor må innføres gradvis.

Dårlig munnhelse gir ofte andre alvorlige helseplager.

Det er antydet at «gratis» tannhelse for alle vil koste om lag 12 milliarder kroner i året. Rødt foreslår å starte med å gi et slikt tilbud til 1 million nordmenn, til en kostnad på 3 milliarder. Også SVs Nicholas Wilkinson innrømmer at det vil ta tid å få gjennomført en tannhelsereform. SV fant bare plass til 433 millioner til tannhelse på SVs alternative statsbudsjettet.

– Jeg tror det er en veldig god sak, men vi må ha en troverdig plan for det. Hvis ikke, holder vi folk for narr, sier Arbeiderpartiets Tellef Inge Mørland. I partiprogrammet lover Ap en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. Målet er å likestille tannhelse med andre helsetjenester. Ap vil prioritere unge voksne og grupper som ikke har mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.

Arbeiderpartiet har en broket forhistorie på dette feltet. Grunnplanet i partiet er svært utålmodig. Landsmøtet i 2009 vedtok, mot partiledelsens vilje, forpliktende formuleringer om at tannhelse «skal bli en del av det offentliges ansvar på linje med det øvrige helsevesen». Fint lite skjedde i regjeringsposisjon, og ved nye korsveier har ambisjonene blitt jekket ned igjen.

En bred tannhelsereform vil altså være en stor kostnad for staten. Men den kan delfinansieres ved å øke egenandelen for helsetjenester med noen hundrelapper. Dette blir riktignok som å banne i kirken, men de aktuelle politikerne bør i det minste tygge på ideen. Alternativet er at det går for lang tid å realisere tannhelsereformen. Dårlig munnhelse gir ofte andre alvorlige helseplager.

Den politiske venstresiden har her en vinnersak. Gratis tannhelse er nemlig nummer tre på lista over LO-medlemmenes viktigste saker ved høstens valg. Bare «faste jobber» og «økt skatt til dem som har mest fra før» kommer foran i prioritet. Tannhelse vil nok telle tungt når velgerne skal bite fra seg ved høstens valg.