Kommentar

Byrådet kan tvinge antallet ned til 10.000

Byrådet i Oslo vil bråstoppe elsparkesyklene. Opposisjonen på rådhuset vil heller holde liv i kaoset og parkere byrådet.

.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Lars West Johnsen

Lars West Johnsen

Politisk redaktør i Dagsavisen

I løpet av sommeren vil det være opp mot 30.000 elsparkesykler i hovedstaden. Byrådet har snart verktøyene som skal til for å stagge utleien og få til en betydelig reduksjon i antallet elsparkesykler. Men de borgerlige partiene i Oslo prøver å trenere innsatsen for en tryggere og bedre by. Onsdagens bystyremøte var knapt til å tro.

Denne uka trådte nye regler for bruk av elsparkesykler i kraft. Det er vel og bra fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Bøter for å stå flere på doningene, pekefingre mot å kjøre på fortauene og regler for parkering, vil kanskje mildne villskapen noe og er skjønn musikk i manges ører. Men det løser ikke Oslo og andre storbyers aller største utfordringer med elsparkesykkelkaoset, som nå truer atter en sesong.

De største norske byene har siden det tanke- og lovløse frislippet av elsparkesykler i 2018 febrilsk forsøkt å få kontroll. Antallet har vokst og i takt med dette utryggheten og skadene. I Oslo er det nå ifølge Bymiljøetaten 21.000 sparkesykler. I løpet av sommeren er det planer om ytterligere 6000. Ingen andre byer i verden har en tilvarende tetthet. Byrådets mål er etter det Dagsavisen erfarer heller å ha for få enn for mange elsparkesykler i Oslo, og kanskje så få som 10.000 eller færre. Det betyr en halvering av dagens nivå.

Regjeringen har hele veien hevdet at kommunene har god nok adgang til reguleringer av bransjen, mens forsøk på å håndheve begrensninger er avvist rettslig både i Bergen og Trondheim. Frustrerte lokalpolitikere har slått oppgitt ut med armene, med bønn til Hareide om hjelp.

Plutselig ble de hørt. For noen uker siden kom regjeringen ut av dvalen etter press fra Stortinget. Med ett var Solbergs menn enige om at det måtte en lovendring til for at byene skal få de verktøyene de trenger og som de har etterlyst i tre år. Kommunene skal nå få regulere utleien, slik kommunene og Stortinget ønsker. En lovendring er nå til behandling. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen går inn for en lovendring og regjeringen har uvanlig nok gitt Stortinget såkalt lovteknisk bistand. Saken er klappet og klar, bare formaliteter gjenstår.

Byrådets mål er etter det Dagsavisen erfarer heller å ha for få enn for mange elsparkesykler i Oslo

Dette førte onsdag til at byrådet i Oslo gikk til bystyret og ba om fullmakt til å utarbeide en midlertidig forskrift basert på lovforslaget, som vil kjøpe Oslo tid til å rekke å få gjort noe med elsparkesykkel-problemet allerede denne sesongen. Og hvis nødvendig saksøke aktører som ikke innretter seg et nytt regime. Byrådet er utålmodig i saken, men lovet å komme tilbake til bystyret for normal saksbehandling i 2022. Og de ba om støtte for byråd Lan Marie Bergs (MDG) ønske å kreve inn leie for bruk av kommunal grunn, slik man avkrever betaling for parkering, plassering av gatematbiler og av annen virksomhet på gater og fortau.

Høyre-regjeringen sier altså endelig ja til lover og regler. Men det har lite innvirkning på hovedstadens lokalpolitikere med nære bånd til elsparkesykkelnæringen. De borgerlige partiene sa nemlig nei til hele pakka, i det som er omtalt som «spesiell seanse». Tidligere gruppeleder for Høyre jobber selv i Voi, et av utleieselskapene, og erklærte seg ryddig nok inhabil. Mens hans kolleger argumenterte mot at næringa så raskt som mulig, slik byrådet vil, skulle betale åtte kroner i døgnet per elsparkesykkel og ba om mer tid til å behandle saken. Og truet med en lovlighetskontroll, som vil koste dyrebar tid.

Dette med henvisning til en juridisk betraktning bestilt av Voi og de andre bransjeaktørene fra advokatfirmaet Selmer, signert Høyres egen tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland. Det er så man må undre på om de borgerlige i Oslo vil byens innbyggeres beste eller kjempe for en utskjelt bransje?

Opposisjonen på rådhuset driver bare oppholdende strid, krigen er tapt. For Oslos innbyggere er det nå håp om tryggere gater og et roligere bybilde. Med kanskje så få som 10.000 elsparkesykler, forbud mot nattekjøring og områder der de rett og slett er forbudt å bruke. Vinner byrådet fram, blir det bedre allerede i august.