Kommentar

Dårlig svensk idé

Høyre frir til dem som har jobb.

Statsminister Erna Solberg
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Kjell Werner

Kjell Werner

Kommentator

I det nylig vedtatte valgprogrammet lover Høyre å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstakere under 30 år. Målet er å stimulere unge til å komme seg i fast ordinært arbeid. Linda Hofstad Helleland viser til at sysselsettingen i Sverige steg etter at den borgerlige regjeringen til Moderaternas Fredrik Reinfeldt innførte et tilsvarende skattefradrag for alle, altså ikke bare unge, arbeidstakere i 2007.

Den svenske ordningen innebærer en solid skattelettelse. Jobbskattefradraget gir inntil 2.500 kroner i månedlig i effekt for de fleste. Dette er nemlig skattelettelsen for månedsinntekter på mellom 32.000 og 53.000 kroner. Andre grupper får mindre. Det viser en tabell på ekonomifakta.se, basert på tall fra det svenske Finansdepartementet. Linda Hofstad Helleland hevder at det svenske fradraget er på 1.000 kroner måneden. Det er grunn til å spørre hvor hun får denne summen fra. Og selv dette beløpet mener hun er i meste laget for en norsk ordning. Samtidig har hun tidligere sagt at beløpet må være stort nok til å gi effekt.

I lys av koronakrisen blir det dobbelt feil å gi skattefradrag for å ha jobb.

Statistisk sentralbyrå gjorde i 2016 en studie av den svenske modellen og konkluderte da med at det ville kunne øke det totale norske arbeidstilbudet (i antall timer) med 0,9 prosent. Men det vil koste flesk for staten, i form av et årlig skattetap på 30 milliarder 2016-kroner. Ekspertgruppen i det regjeringsoppnevnte sysselsettingsutvalget har imidlertid vendt tommelen ned for ideen om jobbskattefradrag. Ekspertene konkluderer med at et slikt fradrag vil gi moderate sysselsettingsgevinster med et betydelig tap i skatteinntekter.

Klare ord for pengene fra regjeringens egne eksperter altså, men Høyres landsmøte ville det annerledes. Etter mange års kamp vant Unge Høyre fram med sitt syn. Skattefradraget skal riktignok bare gis til unge under 30 år, men heller ikke det er «bare» rent økonomisk. Fem milliarder i årlig skattetap vil det fort kunne bli dersom det skal være et fradrag som gir effekt. Finansminister Jan Tore Sanner forsøker å vanne ut Høyre-vedtaket ved å antyde at fradraget kanskje bør rettes mot dem med lave inntekter. I vedtaket står det nemlig ikke «alle» under 30 år.

Ideen om jobbskattefradrag bunner i en tankegang om at det ikke lønner seg å jobbe, altså at trygd og andre ytelser fra det offentlige er så høye at mange nordmenn i stedet velger en slik tilværelse. Men det er en myte at det ikke lønner seg å jobbe. Arbeidslinjen er godt forankret politisk. Samtidig er det 200.000 arbeidsledige eller permitterte her til lands. I lys av koronakrisen blir det dobbelt feil å gi skattefradrag for å ha jobb. Den offentlige innsatsen må rettes mot å få folk i jobb og sørge for at det er nok jobber å gå til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!