Kommentar

Festen kan ikke avlyses

17. mai er fortsatt årets viktigste dag for landet.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Arne Strand

Politisk kommentator i Dagsavisen

Igjen må vi markere nasjonaldagen i en sterkt nedtonet form. Pandemien har tvunget barnetoget vekk fra Karl Johan og kongefamilien bort fra slottsbalkongen. Frokoster og middager med mange mennesker er avlyst. Lokale utendørsarrangementer blir arrangert landet rundt, men strengt smittevern legger en demper på festlighetene.

Man kunne kanskje ha utsatt feiringen til koronaen har forlatt landet. I løpet av året har vaksinene trolig tatt knekken på viruset. Det går bare ikke an å lå viruset få ødelegge dagen. 17. mai er det selvstendige Norges fødselsdag. 1814 er det viktigste året i norgeshistorien. Det er viktigere enn 1905 da Stortinget fjernet unionen med et pennestrøk.

Grunnloven er en hjørnestein i vårt demokrati.

—  

Grunnloven er et meget godt skrevet politisk dokument. Det var revolusjonært ut fra datidens politiske tenkning. Folkesuvereniteten og maktfordeling ble bærende prinsipper. Ordet demokrati ble ikke brukt, men grunnloven var svært demokratisk i sitt innhold. Grunnloven ble bærebjelken for utviklingen av Norge til et av de meste moderne og velfungerende demokratier i verden.

1814 omtales som det selvstendige Norges fødsel. 17. mai er selve fødselsdagen. Opptakten var høydramatisk. Sverige fikk Norge i krigsbytte fra Danmark etter Napoleonskrigene. Sverige hadde vært på riktig side og Danmark-Norge på feil side i krigen. Ingen spurte hva Norge mente. Avståelsen av Norge til Sverige førte til opprør i Norge. Opprøret ble ledet av den danske prins Christian Fredrik. For innsatsen har han fått en statue av seg utenfor Stortinget. Antakelig er det fortjent. Ingen har i alle fall tatt til orde for å rive den.

Opprøret endte med en riksforsamling på Eidsvoll, underskriving av grunnloven 17. mai og valg av Christian Fredrik til norsk konge. Norge var etter 400 år blitt et fritt land med sin egen konge. Friheten varte ikke lenge. Karl Johan gikk til angrep på Norge i juli. Krigen var over i august. Stortinget inngikk en fredsavtale med Karl Johan der Norge ble tvunget inn i en union med Sverige. Christian Fredrik dro tilbake til Danmark. Resten er spennende norsk historie.

Grunnloven har vært solid og levedyktig. Den overlevde unionen med Sverige. Men den hadde sine svakheter. Blant annet paragrafen om at jøder ikke hadde adgang til Norge. Paragrafen ble opphevet 1851. Henrik Wergeland har fått æren for at den ble fjernet. I i hovedsak står 1814-grunnloven seg godt i et historisk lys. Den er blitt forandret mange ganger. Språket er modernisert. Det sterke vernet mot raske grunnlovsendringer er i behold. Det gjør at grunnloven i dagen kan framstå som konservativ.

Grunnloven er en hjørnestein i vårt demokrati. Den beskytter regjeringen, Stortinget domstolene og mediene. Ytringsfriheten er grunnlovsfestet. Når statsviterne i dag rangerer verdens land etter graden av demokratisk styresett, kommer Norge på topp. Island er på andre plass og Sverige på tredje. Nord-Korea er på bunn.

I dag er demokratiene i tilbakegang over hele verden. Bare i overkant 8 prosent av verdens befolkning lever i et land med et tydelig demokratisk styresett. Nye stater som startet som demokratiske, har endt som autoritære regimer. Den arabiske våren ble en voldsom skuffelse. Donald Trump dro USA i en antidemokratisk retning. Angrepet på kongressen opprørte hele den demokratiske verden.

Russland blir stadig mer autoritært under Putin. Kinas autoritære ledere har et hardt grep om befolkningen. Israel som var et demokratisk lyspunkt i Midtøsten, kan i dag knapt kalles et demokrati. Landet behandler palestinerne like grusomt som apartheidregimet behandlet de svarte i Sør-Afrika.

Tyrkia er på god fart mot diktaturet. I Ungarn og Polen brytes jevnlig de demokratiske styringsprinsippene. Høyrepopulister og andre ekstreme grupper er på frammarsj flere steder i Europa. Winston Churchill sa at demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.

Neste år er vi kvitt koronaen. Da kan vi feire 17. mai og vårt demokrati slik vi helst vil og bør gjøre.