Kommentar

Livsfarlig kjøretøy

Utrygge fortau med Frp.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Arne Strand

Politisk kommentator i Dagsavisen

I de årene Frp styrte Samferdselsdepartementet skjedde det mye galt. Bygging av motorveier ble en hovedsak. Hensynet til klimaet ble sterkt nedprioritert. Oslos ønske om å begrense biltrafikken inn til byen, ble voldsomt motarbeidet av samferdselsministrene fra Frp.

I 2018 fattet Frps samferdselsminister et vedtak som gikk under radaren den gangen. Departementet bestemte at påfunnet med elektriske sparkesykler skulle klassifiseres som sykler og ikke motoriserte kjøretøyer som det i virkeligheten er. I starten var det ikke så mye oppmerksomhet rundt fenomenet. Men så for et par år siden eksploderte det.

De utenlandske eierne av ståmopedene oppdaget at i Norge, og i Oslo spesielt, var det fritt fram. Som det eneste landet i Europa behandlet norske myndigheter ståmopedene som om de skulle være en vanlig sykkel. Norske politikere hadde lagt til rette for et marked fritt for lover og regler om bruk og kjøring.

Det som skjer når markedskreftene får råde helt fritt, det skjedde. Landets større byer er oversvømmet av ståmopedene. I Oslo er det 20.000 av dem. De blir slengt over alt. I gatene, på fortauene, i fotgjengeroverganger, på lekeplasser, i oppganger og utenfor dørene. Selv fant jeg en slik doning i heisen.

Det må bli forbudt å kjøre på fortau og gangveier.

—  

Etter hvert har det kommet en masse skademeldinger. Svaksynte har snublet i ståmopedene og skadet seg stygt. Fotgjengere er blitt påkjørt bakfra. Folk som kjører mopedene, er blitt utsatt for alvorlige uhell. Legevakta har ropt varsku. Politiet har bedt politikerne om å regulere marked. Folk er sinte. Det er dannet en egen gruppe på Facebook med navnet La oss ta fortauene tilbake. Gruppa har flere tusen medlemmer.

Lenge skjedde det ingen ting. Byrådet i Oslo reagerte ikke. Det hevdet at dette var regjeringens bord. Jeg tror at byrådet var passivt fordi MDG egentlig mente at ståmopedene var god klimapolitikk. Her tar i så fall partiet feil. Alt som kjører uten bensin eller diesel er ikke god politikk. Kjøretøy som er til fare for folks liv og helse, må enten forbys eller klassifiseres som motorkjøretøy slik at førerne må følge trafikkreglene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nølte også veldige lenge før han handlet. Heller ikke han våget å kalle en spade for en spade i lovforslaget han har lagt fram. Stortinget forsøker å rydde opp. Stortingsflertallet er enig om en ny lov som gir kommunene mer makt til å regulere utleie av ståmopedene.

Kapteinen på laget som kjemper for ordnede forhold på et vilt og fritt marked, Sps Jan Bøhler, sier det er bra at Sp har fått flertall for forslaget om å gi kommunene rett til å bestemme mer. På sin Facebook-side skriver Bøhler at man bare er halvveis i mål. Sp fremmet også forslag om ny klassifisering av elsparkesykler som motorkjøretøyer eller ståmopeder, istedenfor som sykkel i by. Det må bli forbudt å kjøre på fortau og gangveier.

Når byrådet sier det ikke kan og regjeringen ikke vil, er det nødvendig at Stortinget bestemmer at de farlige sparkesyklene behandles som et motorisert kjøretøy.