Kommentar

Det nytter lite for KrF

KrF tar to skritt tilbake.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjell Werner

Ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

Partileder Kjell Ingolf Ropstad er optimist på KrFs vegne. «Det nytter, men vi vil videre.» Dette var KrF-lederens budskap ved åpningen av partiets landsmøte torsdag. Ropstad hevder at KrFs arbeid i Erna Solbergs regjering «nytter». Han viser til at normen for antall lærere i skolen er fullfinansiert. Det blir 2000 flere sykehjemsplasser i år. KrF har fått økt antallet kvoteflyktninger til 3000. Og så skryter Ropstad av at arbeidet kampen mot barnefattigdom er styrket.

Men dette nytter ikke i kampen om velgerne. Partiet har under Ropstads ledelse ligget stabilt under den magiske sperregrensen på fire prosent. For april kan KrF notere skarve 3,2 prosent oppslutning på snittet av målingene. I tidligere tider hadde KrF mange lojale velgere, men det er ikke tilfellet lenger. 30 prosent av dem som stemte på KrF i 2017 er nå usikre. Ni prosent har rømt til Senterpartiet. Håpet for KrF-ledelsen ligger i det faktum at det er lettere å få tilbake tvilere enn å hente tilbake dem som har gått til andre partier.

KrFs veivalg var bare en parentes.

—  

Dagens abortstrid kan paradoksalt nok hjelpe KrF til å komme over sperregrensen. KrF-leder Ropstad må ta et medansvar for at abortloven kom i spill. Han brukte innstramming for tvillingabort som en brekkstang for å få KrF inn i Erna Solbergs regjering. Dette satte ekstra fart i abortdebatten. Resultatet er at flere partier nå går inn for å utvide kvinnenes mulighet til selv å bestemme.

KrFs opprivende veivalg før jul 2018 endte med at blå side vant dragkampen med knapp margin. Daværende KrF-leder Knut Arild Hareide ville søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, men han tapte. Ropstad tok over som partileder og førte KrF inn i en borgerlig firepartiregjering hvor også Frp var med. Valgløftet om at dette ikke skulle skje, gjaldt ikke lenger. KrF ble sterkt splittet. Mange medlemmer og velgere forlot partiet.

Etter at Frp sa takk for seg, har Ropstad fått regjeringen han har drømt om. Og nå er det ikke lenger aktuelt for Ropstad å gå i regjering med Frp. Han karakteriserer det som skjedde høsten 2018 for et tidsbestemt valg. KrFs veivalg var bare en parentes. Det ville ha vært interessant å høre Knut Arild Hareides innerste tanker om dette.

KrFs vei videre går bakover. Partiet vil skrote fedrekvoten i foreldrepermisjonen. Et annet valgløfte er at pårørende skal få 7500 kroner i måneden for å yte omsorg og hjelp til sine eldre. Forutsetningen er at de bor kloss innpå, slik som i tidligere tider. Denne KrF-politikken minner om den gang da hjemmeværende kvinner stelte sine barn og foreldre. Spørsmålet er om KrFs kjernevelgere likevel biter på denne kroken.