Kommentar

Grønt skifte må ha mer kraft

LO og NHO kaster seg nå inn i betente politiske spørsmål.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjell Werner

Ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid er pådrivere for en ny energi- og industripolitikk som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser. De har dannet en bred allianse som før sommeren skal legge fram et felles dokument om grønn satsing for å nå de klimapolitiske milepælene i 2030 og 2050. Dokumentet er ennå ikke ferdig, men deler av rapporten offentliggjøres allerede nå for tidsnok å kunne bli et innspill til regjeringens energimelding.

– Vi er mest bekymret for at det offentlige ordskiftet om energipolitikken preges av økende polarisering, skriver LO-lederen og NHO-sjefen i en felles kronikk. Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid etterlyser et krafttak for ny industrialisering og klimaomstilling. De peker på at stadig mer av samfunnet blir elektrifisert. Da trengs det mer fornybar kraft, i første rekke i form av vindkraft både til lands og til havs.

Følelsene må ikke få ta overhånd.

—  

Problemet er at store deler av befolkningen og mange politiske partier er mildt sagt skeptiske til å bygge flere vindkraftturbiner i norsk natur eller ved kysten. Vindmøllene bør helst plasseres så langt til havs at de er ute av syne. Men flytende havvind kan neppe være på plass med det første. Derfor advarer Følsvik og Almlid mot å tro at dette er noen farbar løsning fram til 2030. Det haster mer enn som så.

På bakgrunn av prognoser fra Statnett så vel som Norges vassdrags- og energidirektorat konkluderer LO og NHO med at Norge vil trenge 30 prosent mer fornybar elektrisitet innen 2050. Det tilsvarer en firedobling av dagens vindkraft på norsk landjord. Det er riktignok et stort potensial i å utbedre dagens vannkraftverk, men Norge trenger uansett betydelig mer vindkraft for å kunne sette to streker under svaret.

LO og NHO kjemper også for en videre elektrifisering av norsk sokkel. I dag forsynes det meste av olje- og gassvirksomheten med strøm fra sterkt forurensende gassturbiner som putrer og går ute på plattformene. Norge vil neppe klare å oppfylle klimaforpliktelsene uten at brorparten av norsk sokkel får energien fra ren strøm.

Næringslivet og fagbevegelsen i Norge har, omsider vil mange si, tatt inn over seg at det er nødvendig med en grønn omstilling for å hindre at kloden blir for varm. Men dette kommer ikke av seg selv. Det trengs mer elektrisk kraft for å lykkes, og den kraften bør produseres på norsk territorium. Det er å håpe at rapporten fra LO og NHO kan bli et godt bidrag til en mer opplyst og faktabasert debatt. Følelsene må ikke få ta overhånd i en virkelighetsfjern kamp mot vindmøller.