Kommentar

Ikke nok med en pekefinger

Skatteloven blir ikke endret for å hindre lokale skatteparadis.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

SV har forbilledlig foreslått en slik innstramming, men flertallet på Stortinget sa mandag nei. Det kommunale selvstyret er dessverre viktigere. Dermed kan flere kommuner sette ned formuesskatten, slik Bø i Vesterålen har gjort, for å tiltrekke seg rike nordmenn.

Bø kommune har nemlig senket formuesskatten til 0,35 prosent. Kommunene ellers i landet har full skattesats på 0,85 prosent. Her har vi et lokalt handlingsrom som ingen kommuner har utnyttet på mange år. Inntil altså Bø i fjor sto fram som Norges svar på skatteparadiset Monaco. 0,15 prosent av formuesskatten skal uansett gå til staten, mens inntil 0,70 prosent kan gå til kommunene.

Ap-begrunnelsen er et fikenblad.

Flere rike nordmenn har meldt eller signalisert flytting til Bø for å slippe billigere unna formuesskatten. Skikongen Bjørn Dæhlie er blant dem. Dagens Næringsliv kunne i vinter fortelle at 15 av de nye rike bøværingene har en samlet formue på 5,4 milliarder kroner. Dersom alle kommunene i Norge fulgte Bø-eksemplet, ville det ha blitt et samlet inntektstap på 9 milliarder kroner.

Partiene på venstresiden advarer mot at det skal bli et «kappløp mot bunnen» der flere og flere kommuner blir tvunget til å bli med på en nedadgående skattespiral. Men det var bare SV, MDG og Rødt som nå ville endre skatteloven slik at kommunene fratas friheten til å senke formuesskatten lokalt.

Arbeiderpartiets Eigil Knutsen lovet så sent som i februar at Ap vil ha nulltoleranse mot skatteparadis, både internasjonalt og nasjonalt. Men Ap stemte altså mandag mot å stramme inn nasjonalt og nøyer seg dessverre med bare å heve pekefingeren. Ap unnskylder seg riktignok med å vise til at SV-forslaget foregriper arbeidet til utvalget som vurderer kommunenes inntektssystem.

Ap-begrunnelsen er et fikenblad. Det burde vært enkelt allerede nå å fjerne en frihet som bare Bø utnytter. For Senterpartiet er det «grunnleggende viktig» at kommunene gis lokalt handlingsrom. Sp taler med to tunger når partiet samtidig vil «styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis».

De borgerlige partiene snakker også pent om det lokale selvstyret. Men Erna Solberg & co har redusert denne handlefriheten ved å sette ned maksimal sats for den frivillige kommunale eiendomsskatten. Dette er en frihet som mange kommuner utnytter. Argumentene blir altså tilpasset det politiske generelle ønsket om lavere skatt.

Det er fortsatt lov å håpe at en eventuell Ap-ledet regjering etter valget vil tette muligheten for å uthule grunnlaget for formuesskatt. Det må være minst like viktig å bekjempe skatteparadis i Norge som ellers i verden. Det er viktig å støtte opp om det kommunale selvstyret, men Bø-tilfellet viser hvor galt det kan gå.