Kommentar

Strømpris til besvær

Blir vi lurt av strømselskapene?

OSLO, NORGE 20200429. 
Sjef i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket  ønsker et forbud mot at foreldre lar barna sine gentestes.
Foto: Berit Roald / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dette er et høyst betimelig spørsmål å stille. Forbrukerrådet har lenge hevdet at svaret er ja. Nå viser også en fersk rapport at dagens system og praksis ikke er god nok. «Mangel på informasjon hos forbrukere bidrar til å svekke priskonkurransen i strømmarkedet», skriver Norges vassdrags- og energidirektorat om rapporten som Oslo Economics har levert.

– Nesten halvparten av forbrukerne sier de føler seg lurt når de har kjøpt strøm, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. Og det er alvorlig, skal vi tro sjefen i Forbrukerrådet. Det finnes 100 kraftleverandører som leverer rundt 500 forskjellige avtaler. Strømmarkedet er så uoversiktlig at mange kunder føler avmakt.

På denne bakgrunn er det oppløftende å registrere at rapporten fra Oslo Economics anbefaler flere konkrete forbedringer. Det foreslås at dagens regelverk må presiseres bedre og at det må slås kraftigere ned på brudd mot dette.

Det anbefales også krav til standardisert prisopplysning i markedsføring, tilgjengelige prislister og justering av prisportalen.

Les også: Høyre-politiker går hardt ut mot venstresidens syn på EØS-avtalen

Samtidig er det positivt at energiselskapenes interesseorganisasjon Energi Norge nylig lanserte ordningen som har fått navnet Trygg strømhandel. For å bli sertifisert i ordningen må selskapene oppfylle en rekke krav.

Strømregningen er komplisert sammensatt. Først kjøper vi selve strømmen fra et selskap som opererer i konkurranse med andre strømleverandører. Her kan vi for eksempel velge en avtale hvor prisen varierer med den daglige spotprisen i markedet.

Eller det kan være en fastpris som ofte har et pristak. Videre betaler vi nettleie til selskapet som sørger for å transportere strømmen hjem til oss. I tillegg kommer avgifter til staten.

Bare en av fire vet hva de betaler for strømmen, og et fåtall vet hva markedsprisen er. Flere nettsteder kan hjelpe oss på vei til å sammenlikne priser på strøm, og det er enkelt å bytte strømleverandør.

Les også: Googlet krigshelt: – Det eneste som kom opp, var at hun var Jens Chr. Hauges kone (Dagsavisen +)

Men mange blir likevel sittende med for dyre avtaler i tider hvor det er lave priser i markedet. Og de færreste av oss følger med på hva strømselskapet gjør når garantitiden er ute.

Strømprisen varierer mye i løpet av året, og den skifter også i løpet av døgnet. Med nye og mer intelligente målere kan vi snart bruke strømmen enda smartere og dermed slippe unna med lavere regning. Det vil vi forbrukere og samfunnet som helhet tjene på.

Men en viktig forutsetning for å lykkes er at systemet blir enklere å forstå. Samtidig må det bli lettere å kikke aktørene i kortene. NVE og regjeringen har nå fått et faglig innspill som må følges opp med konkret handling. Den positive prosessen må ikke kortsluttes.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra: Kommentar