Kommentar

FHI står på sitt

Vaksinen har god effekt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I forrige uke opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) at de jobbet med å avklare om områder med høyt smittetrykk og mange mennesker skal prioriteres i vaksinekøen. Svaret skulle muligens komme neste uke.

Svaret kom på pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Det blir ingen endringer.

Les også: Regjeringen opphever ringtiltakene på Østlandet

FHI jobber videre med spørsmålet. Det er tydeligvis et så komplisert spørsmål at det tar tid før vi kan få et endelig svar. Debatten om vaksinestrategien vil derfor fortsette.

Regjeringen og FHI har lenge vært utsatt for et voldsom politisk press for å slippe områder med høyt smittetrykk fram i vaksinekøen. Oslo, episentret for smitten, med byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen i spissen, har stått på for å få flere vaksiner til hovedstaden.

Det er ikke holdbart at Oslo ligger på 197. plass blant kommunene når det gjelder antall vaksinerte.

Les også: FHI tar kraftig oppgjør med skolestengninger

Alle vaksiner skal selvfølgelig ikke sendes til Oslo. Men byen må kunne få flere doser enn områder med få folk og lite smittetrykk. Det er i hele landets interesse at hovedstaden, som er et samferdselsmessig, politisk og kulturelt knutepunkt, blir prioritert.

Torsdag i forrige uke fikk Oslo støtte av 65 kommuner i Oslo-regionen for dette synet. Kommunene sendte et brev til Stortinget der de pekte på at Oslo-regionen har vært den hardest rammede regionen i Norge. Stortinget ble bedt om å ta grep som sikrer at de nasjonale virkemidlene svarer på Oslo-regionens behov.

I brevet ble det blant annet vist til at to av tre smittede og døde er fra dette området.

Les også:  Har man hatt covid-19, så synes jeg at man kan stille seg sist i vaksinekøen

Regionen har vært underlagt mer omfattende og inngripenene nedstengning enn resten av landet. Vaksinestrategien må ta hensyn til høy befolkningstetthet og mobilitet.

Kravet fra Oslo-regionen er notert av FHI, men det er lagt i skuffen. I alle fall foreløpig. Det har gått prestisje i vaksinepolitikken. Hovedmålet er å redusere risiko for død og tapte leveår på nasjonalt nivå.

Ingen er uenig i det. Det er derimot vanskelig å forstå at målet trues hvis en region med mange mennesker og mye smitte prioriteres, foran regioner med få folk og ingen eller liten smitte. Det er en god tanke at alle skal behandles likt. Det duger ikke i kampen mot viruset.

Vaksiner er et våpen som må settes inn der viruset dominerer.

Vaksinen virker godt. FHI mener at vi begynner å se effekten av vaksineringen av de eldre. Antallet innleggelser går ned. Det er færre utbrudd på institusjoner for eldre. Men vaksineringen går veldig sakte. Bare 4 prosent av befolkningen har fått første dose. Det skyldes treg levering fra produsentene. Kommunene er godt rigget for å vaksinere alle.

I løpet av vårmånedene vil leveringene ta seg veldig opp. Det er håp om at hele den voksne befolkningen vil være vaksinert i løpet av sommeren. De strengeste tiltakene kan dermed oppheves.

Les også: Kastet ut på Tøyen: «En familie med fem barn skal da ikke kastes ut av hjemmet sitt av politiet»

På pressekonferansen ble det varslet at alle ekstratiltakene som regjeringen innførte i flere kommuner på Østlandet etter utbruddene i Nordre Follo og Halden, nå kan fjernes. Kommuner som ønsker det, kan videreføre strenge tiltak.

Det er i tråd med det byrådsleder Raymond Johansen har bedt om.

Raymond Johansen sier han er glad for at kommunene igjen får ansvaret for koronatiltakene, og at perioden med «ringer» og «bokstavkoder» avsluttes. Det kan nå bli noen lettelser for Oslos innbyggere. Men vi må fortsatt belage oss på strenge restriksjoner.

Skolene har allerede åpnet. Universitetene står for tur. Lesesalene og campusene i Oslo-regionen ble stengt 2. januar for å hindre spredningen av den britiske virusmutasjonen.

Stengingen har utløst stor frustrasjon blant studentene. Torsdag kan studenter i Oslo-regionen igjen dra på lesesal og campus. Det er ikke en dag for tidlig.

Mer fra: Kommentar