Kommentar

«Hun gjør det igjen og igjen. Sosialisme likestilles gjerne med kommunisme»

Venstres eksleder ser røde spøkelser på høylys dag og frykter at en regjering fra venstresida vil innføre portforbud.

Med ideen «portforbud» kommer også en eim av diktatur og undertrykkelse. Derfor er også motstanden mot dette maktmiddelet generelt sterk i Norge.

Vi har verken tradisjon eller politisk lynne for det, med unntak av noen vonde krigsår.

Dagsavisen mener: «Tanken om portforbud bør droppes»

Den nesten selvfølgelige, instinktive motstanden mot å innføre portforbud har Venstres eksleder Trine Skei Grande fått lov til å uttrykke og sette ord på en rekke ganger i det siste, men tirsdag morgen gikk hun lenger. I et intervju med NRK pekte hun på sine politiske motstandere som mer tilbøyelige til å innføre portforbud. Et forbud mot at folk skal kunne bevege seg fritt i gatene, ligger visst mer naturlig til venstresida. Og hun vil ha tettet alle åpninger for bruk av dette drakoniske grepet før det eventuelt blir et maktskifte i landet. Underforstått, et slik middel i gale hender, kan være farlig.

Slik må man forstå Skei Grande. Hvis hun da ikke mener en regjering av Høyre og Frp, en regjering hun selv har vært del av? Nei. Hun må snakke om de skumle sosialistene.

Les også: «Regjeringen er bekymret, men har langt på vei seg selv å takke»

Dette sa altså eksstatsråden til NRK i går morges: «Nei, nå vet vi aldri hvilken regjering vi har etter et valg. Og vi kan få regjeringer som lettere tyr til sånne ting enn den regjeringa vi har nå. Og jeg syns vi skal bygge tillit mellom borgere og myndigheter, og det gjør vi best ved ikke å ha dette verktøyet i verktøykassen».

Antydningene er ikke særlig subtile.

Bruken av portforbud er ikke en luftig framtidsfabel, det er på høring nå, og derfor må vi anta at hun snakker konkret om vår tid. Og et regjeringsskifte i Norge vil nødvendigvis bety at det er venstresiden i norsk politikk som tar over makta. Derfor er hun prinsipielt imot portforbud. For hun er redd hva Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken skal kunne gjøre med dette kraftfulle våpenet mot eget folk?

Les også: Dagpenger, lønn og pensjon – dette blir de viktigste politiske sakene i 2021

Hun uttrykker tillit til at regjeringen har høy terskel for bruk. Dette er regjeringen hun var støttehjul for i over fire år. Og ikke minst aktiv del av da regjeringen i fjor vår gikk langt og for langt i å skaffe seg fullmakter til å sette Stortinget til side for å møte pandemien. Regjeringen ba om seks måneders unntakstilstand, med myndighet til å endre lover uten argumentasjon for nødvendigheten av det. En våken venstreside og opprørt juss-elite stoppet det. Landets politikk måtte gå gjennom Stortinget.

Det var Skei Grandes regjering som faktisk forsøkte å ty til sånt.

Jussprofessor Hans Petter Graver skrev dette om det politiske håndverket i en bok i høst: «Sentrale garantier om vern av demokrati og rettsstat ble satt til side i effektivitetens navn. Våre grunnleggende institusjoner var plutselig ikke så stabile som mange trodde».

Les også: «Feller du en tåre eller to kan det hende du slipper unna første gangen»

Hvilke land i Europa har til nå benyttet seg av portforbud? Belgia, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Luxembourg, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike har alle hjemmel for portforbud. Ni professorer skrev nylig i Aftenposten om disse og pekte på en historisk ballast. «Bruken av portforbud sammenfaller med de landene i Europa som har hatt erfaring med diktatur og autoritære regimer de siste 100 år», skrev de. Nå har jo nesten hele Europa vært under en eller annen jernhæl på 1900-tallet.

Og i dag er majoriteten av Europa styrt av sentrum-høyre.

Flere av disse landene har brukt portforbud som tiltak under pandemien, men også noen på rød side. Men hvis det er på dette historiske grunnlaget at Skei Grande er så urolig, er det vanskelig å se hvordan det kan skal hefte ved norsk venstreside i dag.

Les også:  Portforbud innføres bare av myndigheter som ikke stoler på sin egen befolkning

Hvorfor Skei Grande til stadighet har et behov for å antyde illiberale holdninger hos de på politikkens andre side, vites ikke. Men hun gjør det igjen og igjen. Sosialisme likestilles gjerne med kommunisme. Etter lokalvalget her hjemme høsten 2019, i verdens rikeste og mest stabile demokrati, sa hun etter et elendig valg for seg og sine blå partnere at hun var «skremt». Av krefter i det norske lokalvalget som «ødelegger land i Europa». Hun snakket om Rødt og Senterpartiet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: