Kommentar

Oslos barnedilemma

Hvorfor kan skoleklasser sitte sammen når en familie ikke får ha besøk av noen de nærmeste ukene? Det er en veldig god grunn til det.

Rekordsmitte, mutert virus og utredning av portforbud. Det er høy temperatur nå, og utfordrende å holde hodet kaldt. Er vi tilbake i mars? Går vi mot enda strengere tiltak? Mange har sagt det, men starten på 2021 ble alt annet enn vi så for oss.

I kaoset av overskrifter, hastemeldinger og tall er det lett å miste oversikten. Hvis smitten bykser til værs, burde vi vel stenge alt igjen? Hvorfor kan skoleklasser sitte sammen når en familie ikke får ha besøk av noen de nærmeste ukene?

Vi vet veldig mye mer om konsekvensene av inngripende tiltak enn vi gjorde i mars. Vi vet konsekvensene av stengte skoler og barnehager. Og vi vet at sårbare barn og unge allerede betaler en skyhøy pris for tiltakene. Å sende alle hjem til hjemmeskole og stenge barnehagene må være aller siste løsning.

At regjeringen har anbefalt rødt smittevernnivå på landets ungdomsskoler og videregående skoler har vekket reaksjoner hos fagfolk som jobber med de aller mest sårbare barna. Bufdir, som er ansvarlige for barnevernet her til lands, kritiserer regjeringens anbefaling sammen med Barneombudet. Rødt nivå innebærer at ungdommer får hjemmeskole halvparten av skoletiden, eller reelt sett mer for noen.

Bufdir-leder Mari Trommald sier til NRK at hun er særlig bekymra for dem som blir utsatt for mishandling hjemme, og sårbare barn fra lavinntektsfamilier, med skolevansker eller funksjonshemninger. Det kan dreie seg om så mange som 200.000 barn.

Hun viser til at fagmiljøene har anbefalt at barn og unge skånes for forebyggende smitteverntiltak. Dette er blant annet basert på erfaringene fra i fjor vår. En av seks ungdommer fortalte i en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) at de hadde opplevd vold eller overgrep hjemme under nedstengingen. For unge som vokser opp i slike forhold er skoledagene utenfor hjemmet livsviktig.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) har vært svært tydelig på at hun har tatt funnene fra i vår alvorlig, og at hun ikke vil at Oslos skoler og barnehager skal stenge igjen. Å innføre rødt nivå vil bety mye hjemmeskole for Oslo-elever. Mange skoler er for trange til at avstandskrav kan opprettholdes. Og ulikhetene i Oslo kan øke mer med hjemmeskole, sa Thorkildsen til Aftenposten mandag.

Onsdag ble det klart at Raymond Johansen (Ap) har prioritert å holde skolene og barnehagene unna rødt nivå, som hovedregel. Men det kan bli rødt nivå i enkelte bydeler med høyt smittetrykk. Utfordringen er at disse bydelene også har betydelige levekårsutfordringer. Stovner og Søndre Nordstrand topper smittestatistikken. Barn og unge der er trolig blant dem som virkelig trenger en skole de kan gå til.

Selv om Oslo har tatt en beslutning nå, er dilemmaet der fortsatt: Jo mer smitten stiger, jo mer øker presset på at byrådet strammer inn. Fritidstilbud ofres for åpne skoler og barnehager. Det er trolig en riktig beslutning, men det gjør vondt for mange unge som savner en normal hverdag. Men snart er det ikke mer å ofre. At smittestigningen og tiltakene fortsetter å ramme sårbare barn i Oslo, er uomtvistelig. Da er det helt essensielt at disse barna ivaretas bedre enn i fjor.

Mer fra Dagsavisen