Kommentar

Helsetjenester og skosalg

Høyre skaper utrygghet når de insisterer på markedsmodeller i sykehus og eldreomsorg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vårt offentlige helsevesen sto som en klippe gjennom korona. En felles, offentlig helsetjeneste, styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen, er også en viktig del av kampen mot økte forskjeller. Folk har høy tillit til helsetjenesten, til at de får hjelp ved behov, og at det er en medisinskfaglig vurdering som ligger til grunn.

Når Høyre insisterer på å innføre markedsmodeller i sykehus og eldreomsorg, utfordrer de den tryggheten. De tapper offentlige helsetjenester for penger og fagfolk og lar kommersielle prioriteringer trumfe de medisinske.

Les også: Personer med funksjonshemning betaler en høy pris for koronatiltakene

Høyre snakker selvfølgelig ikke om markedsmodeller.

De kaller det «fritt behandlingsvalg» for behandlinger i sykehusene og «fritt brukervalg» i den kommunale eldreomsorgen. Begge modellene handler om å opprette en markedsplass for behandling.

Når du først har fått rett til behandling, skal du kunne velge om du vil få den hos en privat eller offentlig tilbyder. Det høres jo flott ut, hvordan kan Arbeiderpartiet være mot dette?

For det første: Det er feil bruk av helsepersonellet vårt. Det er mangel på helsepersonell i Norge, da må vi prioritere hvor de bruker kompetansen sin. Sykehusene og den offentlige eldreomsorgen gjør så mye mer enn å tilby en enkel tjeneste. Det er kort sagt en fundamental forskjell på å gi god pleie, avansert behandling eller forsvarlig psykisk helsehjelp og det å selge sko. Vi må bruke kompetansen til våre flotte helsearbeidere der hvor den trengs mest – og ikke der kommersielle aktører ser at det er mulig å hente profitt.

For det andre: Det gir risiko for overbehandling.

Selger du sko, kan du gjerne prøve å prakke unødvendig mange sko på folk. Det er helt greit at skoselgeren er motivert av profitt, og de aller fleste klarer selv å vurdere om de har nok sko. Utfører du helsetjenester, derimot, kan du gjøre stor skade ved å overbehandle.

En kommersiell aktør som er avhengig av å tiltrekke seg og holde på pasienter for å få overskudd, står mange ganger i en konflikt mellom det som er lønnsomt, og det som er bra. Det bekymringsfullt at Helse Sør-Øst har advart helseministeren om at leverandører som ikke har nådd opp i regionale anbudskonkurranser, søker og får opprette tilbud innen fritt behandlingsvalg-ordningen.

Meninger: «Frykt for smitte gir eldre lavere livskvalitet»

For det tredje: Det splitter opp helse- og omsorgstilbudet.

Det er ingen krise om sko og bukser ikke matcher hverandre. Men hvis hjemmetjenestene du får, ikke henger sammen med transporttilbudet eller helsetjenestene i kommunen, kan det bli vanskelig å få en helhetlig eldreomsorg.

En eldreomsorg der alle jobber for å tilpasse hjelpen til dine behov. Jeg vet at det fortsatt er en vei å gå før eldreomsorgen i Norge er der, og høyreregjeringen har ikke gjort det lett for kommunene å satse, men det er dette som er fremtiden: Helhetlige tjenester tilpasset den enkeltes behov, ikke en masse ulike selskaper som konkurrerer mot hverandre, og som ikke ser deg som et helt menneske.

For det fjerde: Det tapper den offentlige helsetjenesten for penger.

287 millioner ble tatt fra sykehusene i fjor, en økning på nær 40 prosent fra fjoråret. Regjeringen jobber hardt for å utvide ordningen, selv om den allerede har skapt problemer, for eksempel i Telemark.

Der forteller sykehuset at store beløp går til å betale for behandling av et lite antall pasienter, og den private aktøren kan ikke dokumentere at disse pasientene har bedre effekt av behandlingen enn den sykehuset i Telemark selv gir. Hvis dette fortsetter, vil etter hvert mange av landets sykehus oppleve at de tappes for store summer hvert år. Det blir mindre igjen til å opprettholde lokal beredskap og til å drive forskning, utdanning og opplæring, slik de offentlige sykehusene har ansvar for. Skal de klare å fylle disse rollene, må de ha nok pasienter.

For det femte: Det kan gi dårligere behandling for pasienter som ikke er «lønnsomme».

Kommentar: «Også Ap-folk må være villige til å ofre noen misforståtte likhetsidealer»

Det er de enkle behandlingene som kan gi profitt for private aktører. Pasientene med behov for mer komplisert behandling egner seg sjelden for «fritt behandlingsvalg».

Sklir du på isen og brekker hofta, trenger du operasjon på sykehuset. Kirurgene som opererer deg, må ha øvd seg på mange enklere kneoperasjoner for å bli gode på de mer avanserte hofteoperasjonene. Det blir de ikke hvis kneoperasjonene tas unna i private klinikker.

Så la oss kalle «fritt behandlingsvalg» og «fritt sykehusvalg» for hva det egentlig er. Det betyr fritt fram for kommersielle på sykehusene og eldreomsorgens regning.

Det er å bygge opp en privat helsetjeneste med ressurser fra det offentlige. Det stykker opp tjenester som burde henge bedre sammen, og det gjør at det bygges opp behandlingstilbud på det sentrale Østlandet – ikke i distriktene. Etter sju år med høyreregjering mener nå seks av ti at vi har en todelt helsetjeneste, og åtte av ti er bekymret for todelingen.

Arbeiderpartiet vil sette alle krefter inn på å styrke den offentlige helsetjenesten, på bekostning av den private – fordi vi tror at de store oppgavene løser vi best i fellesskap!

Les også: 172 utkastelser fra kommunale boliger i året (+)

Jonas Gahr Støre

Stortingsrepresentant, leder i Arbeiderpartiet

Mer fra: Kommentar