Kommentar

Tilliten er borte

Sanner griper inn i Tangen-saken.

Tangen-saken har utløst en maktkamp mellom Norges Bank og Stortinget. Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan nå med loven i ryggen sørge for at kampen avblåses.

Lovavdelingen i Justisdepartementet ga ham i går klarsignal for å gripe inn. Tidligere har både Sanner og statsminister Erna Solberg gitt uttrykk for at loven ber dem holde fingrene av fatet.

Verken Stortinget eller sentralbanken kan leve med denne konflikten.

Les også: Øystein Olsen har ikke vurdert å trekke seg

Hvis sentralbanksjef Øystein Olsen tviholder på sin rett til å holde fast på ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef, utfordrer han Stortinget på en måte som vil være enestående i norsk historie.

Sentralbanksjefen er avhengig av tillit i befolkningen generelt og politisk tillit spesielt for å gjøre en god jobb. Etter Tangen-saken er mye av tilliten borte. Resten går fløyten hvis han tviholder på Tangen og hans ansettelseskontrakt.

Finansministeren kan verken sparke Olsen eller Tangen. Men Sanner kan snakke med Olsen om hva som er politisk fornuftig for å få til en løsning.

Hvis sentralbanksjefen hevder at finansministeren legger seg opp i noe han ikke har rett til, kan det hende at Olsen setter saken på spissen og tar sin hatt og går.

Les også: Finanspolitikerne varsler spissere konklusjon i Tangen-saken

Tangen vil da følge etter Olsen ut døra. Det er mulig det er en god løsning.

Sentralbanksjefer kommer og går. Om ikke akkurat på denne måten. Det blir neppe vanskelig å finne en ny oljefondssjef. Norges Bank kan ansette en av sine egne. Det er en omvei å gå til utlandet.

Utviklingen i Tangen-saken er dramatisk, men ganske forutsigbar og logisk. Norges Banks representantskap er Stortingets kontrollutvalg.

Det består av politikere fra alle partier.

Les også: Sanner: Vil legge lovavdelingens uttalelse til grunn

Oppgaven er å se til at Norges Bank holder seg til lover og regelverk. Hvis banken ikke gjør det, som i Tangen-saken, har representantskapet plikt til å informere finanskomiteen.

Representantskapets kritikk av Tangen-ansettelsen er usedvanlig hard. Likevel var det ventet at finanskomiteen kom til å stille seg bak konklusjonene fra sitt eget kontrollutvalg. Noe annet ville være å uttrykke mistillit til kontrollutvalget.

Det er oppsiktsvekkende at sentralbanksjef Olsen og hans hovedstyre er blind for politiske signaler.

Olsen burde ha forstått at han var i ferd med å gå seg bort da finansminister Jan Tore Sanner fortalte ham at han var «urolig» med tanke på å ansette Tangen. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke Olsen informerte finansministeren om at Tangen ville få beholde nesten halvparten av sitt hedgefond mens han ledet Oljefondet. Det måtte reise en masse spørsmål om mulige interessekonflikter og habilitet.

Det er lettere å forstå at sentralbanksjefen ville holde ansettelsen hemmelig. En offentlig diskusjon kunne ha forhindret at Tangen fikk jobben.

Sentralbanksjefen har ikke gitt noen god forklaring på hvorfor det var så viktig å ansette Tangen.

For utenforstående er det vanskelig å se hvilke spesielle kvalifikasjoner Tangen har som ikke andre i Oljefondet har.

Ved å hente en forvalter av et hedgefond kan man mistenke Olsen for å ville vri investeringspolitikken til Oljefondet i en mer risikovillig retning. Det er ikke sentralbanksjefens jobb. Investeringspolitikken er det Stortinget og regjeringen som bestemmer.

Ingen politiker hadde brydd seg hvis Tangen hadde blitt leder av et fond hos for eksempel landets største bank, DNB.

Det er bankens sak hvem de ansetter.

Kommentar: «Å starte i en jobb når man er uønsket av så mange, er rett og slett en dårlig idé»

Ansettelsen av lederne for Oljefondet er en helt anen sak. Det dreier seg om forvaltningen av hele folkets oljeformue. Olsen burde vite at det måtte bli politisk bråk da han valgte å kutte svinger, bryte regler og etiske prinsipper for å få Tangen ansatt.

Selv om det i Tangen-saken kan virke sånn, er ikke Norges Bank en stat i staten. Bankens virksomhet er regulert av lover og regler. Regjeringen ansetter sentralbanksjefen, men har ikke anledningen til å avsette ham.

Men finansministeren kan gripe inn hvis tingene ikke går riktig for seg. Allerede i går kveld innkalte han Olsen til et møte. Det blir spennende å se hva Sanner får til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: