Kommentar

Bedring for fastlegene

Situasjonen for fastlegene skal bli bedre.

Helseminister: Bent Høie. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringen har nemlig lagt fram en handlingsplan for fastlegeordningen. Her foreslås det 17 tiltak for å styrke ordningen. I en forpliktende opptrappingsplan lover regjeringen å legge 1,6 milliarder kroner ekstra på bordet.

Både Legeforeningen og kommunenes interesseorganisasjon (KS) er ganske så fornøyd.

– Fastlegeordningen har vært en suksess, men vi ser at ordningen nå er under press, sier helseminister Bent Høie (H). Flere kommuner sliter med å rekruttere fastleger. Derfor tar regjeringen grep for å beholde dagens fastleger og ikke minst rekruttere nye. I fjor høst avslørte en evaluering at hver tiende fastlege ønsket å slutte i jobben, hovedsakelig på grunn av den store arbeidsmengden.

I flere år har det vært rapportert om krise i fastlegeordningen. Regjeringen har omsider kommet med en handlingsplan for å rette på situasjonen. Fastlegene får nå bedre betalt for de tusen første pasientene, noe som kan føre til færre pasienter per lege – altså mer tid til hver pasient.

I tillegg skal det gis et grunntilskudd i to år for dem som begynner som fastleger og skal bygge opp sin praksis. Dette er to grep som sannsynligvis vil virke stimulerende slik at vi får en bedre fastlegeordning.

Videre lover regjeringen å avlaste fastlegene for oppgaver som de strengt tatt ikke behøver å utføre. Dette er et punkt som helseministeren bør bruke tid og engasjement på. Her lurer det mange tidstyver som har ført til at fastlegene ikke får tid nok til pasientene. Årsaken er at politikerne over tid har pålagt fastlegene den ene «lille» tilleggsoppgaven etter den andre. Hver for seg kan disse oppgavene ideelt sett virke fornuftige, men summen av dette har blitt en utfordring. Det kan dreie seg om byråkratisk papirarbeid eller utstedelse av attester. Noen av disse oppgavene kan utføres av annet helsepersonell, andre kan prioriteres bort.

Verken Legeforeningen eller KS har fått full uttelling på sine krav, men regjeringen har strukket seg langt. Dette lover godt for fastlegeordningen og dermed for oss alle som pasienter. Helseministeren har jobbet tett med de aktuelle partene i arbeidet med handlingsplanen. Høie har ikke tatt tak i uklare spørsmål rundt kommunal legevakt. Det er dessverre ikke avklart i handlingsplanen. Her trengs det derfor en konkret dialog. Kommunene har samtidig et spesielt ansvar overfor sine fastleger. Lokale tilpasninger må derfor også foretas.

Fastlegene er vårt trofaste fastpunkt inn til helsetjenesten. Vi har generelt stor tillit til fastlegen vår. Det er et godt utgangspunkt. Regjeringens handlingsplan bidrar forhåpentligvis til at fastlegene kan bruke enda mer tid på meg og deg. Diagnosen er stilt. Fastlegene må følge opp med riktig medisin.

Kjell Werner

Kjell Werner

Kommentator